Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Ressursregnskapet

08.01.2009 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31. desember 2008. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.).

  
 Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2008
 
 
Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2008

 

Det er produsert 5,1 milliarder oljeekvivalenter (Sm³ o.e). Hele 73 funn er under vurdering og nær 280 prosjekter for økt utvinning, sammen med besluttede prosjekter, gir en portefølje på 5,0 milliarder Sm³ o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2008 vært en brutto økning i petroleumsreservene på 39 millioner Sm³ o.e. Økningen skyldes at ressursene i Morvin, Yttergryta og 3/7-4 Trym er modnet fra ressurser i funn til reserver samt at det har vært reserve-økninger på flere felt. Den største økningen i petroleumsreservene er fra feltene Tyrihans, Ula og Alvheim.

Av myndighetenes mål om å modne fram 800 millioner Sm³ (fem milliarder fat) olje til reserver innen 2015, ble 29 millioner Sm³ olje (eller omtrent 183 millioner fat) bokført som nye reserver i 2008. Den største økningen i oljereservene er fra feltene Morvin, Ula og Oseberg.

 

Årlig, brutto reservetilvelst olje 1980 - 2008
Årlig, brutto reservetilvelst olje 1980 - 2008

 

Oppdatert: 04.09.2009