Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Seismikk i Nordland VII og Troms II

08.01.2009 Oljedirektoratet samlet i 2008 inn cirka 12 000 kilometer 2D-seismikk og 700 kvadratkilometer 3D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen av seismiske data startet sommeren 2007 og blir avsluttet sommeren 2009. Dette blir utført på oppdrag for regjeringen.

Da Stortinget behandlet Forvaltningsplanen (helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) i 2006, fikk Oljedirektoratet (OD) i oppdrag å samle inn geologiske/geofysiske data i Nordland VII og Troms II, det vil si i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Disse områdene er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, men de politiske myndighetene ønsker mer kunnskap om mulige olje- og gassressurser i området. Denne kunnskapen skal være med å danne grunnlaget for en ny behandling av Forvaltningsplanen i 2010.

For 2007 bevilget Stortinget 70 millioner kroner til formålet, mens budsjettet for 2008 var på 140 millioner kroner.

2D-seismikken ble i 2008 samlet inn i perioden 25. mai til 14. september, mens den 3D-seismiske datainnsamlingen foregikk fra 3. til 31. juli.

Sommeren 2009 vil det bli samlet inn 3D-seismikk i en periode på opp mot seks uker, fra slutten av juni til første uke i august. Det er leid inn to fartøyer til å utføre oppdraget. Det kan også bli aktuelt med en mindre elektromagnetisk innsamling i løpet av denne seks-ukersperioden.

OD arbeider nå med å planlegge den 3D-seismiske innsamlingen til sommeren. Dette skal være klart i månedsskiftet februar/mars. De endelige områdene for innsamling av 3D-seismiske data vil bli fastsatt i samråd med fiskernes organisasjoner. 

Oppdatert: 04.09.2009