Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Utbygginger

08.01.2009 I løpet av 2008 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta og Morvin i Norskehavet. I 2009 kan det bli sendt inn opp til ti nye utbyggingsplaner til myndighetene for godkjennelse.

Yttergryta og Morvin, med StatoilHydro som operatør, blir bygd ut med havbunnsrammer som begge skal knyttes opp mot Åsgardfeltet.

Produksjon fra Yttergryta kan bidra til å redusere strømningstekniske utfordringer i rørledninger på Åsgard. Morvin inneholder olje som skal utnytte ledig væskekapasitet på Åsgard.

Godkjennelsenprosessen for Morvin-PUD-en, førte til at det skal bores én ekstra produksjonsbrønn. Denne brønnen forventes å gi økt utvinning og bedre lønnsomhet.  

Myndighetene mottok PUD for Frøy (ny-utbygging) og Trym (3/7-4) i andre halvår 2008. Disse planene er fremdeles under vurdering.

I 2009 foreligger det planer for at det blir sendt inn inntil ti nye utbyggingsplaner. Av disse er det to større utbyggingsprosjekter som kan bli besluttet i 2009:

  • 15/3-1 Gudrun (operatør StatoilHydro)
  • 7122/7-1 Goliat (operatør Eni)

Det knytter seg ofte usikkerhet til når en PUD kan bli sendt til myndighetene. Flere faktorer kan bidra til at planleggingsfasen tar lengre tid enn forventet, eksempelvis:

  • usikkerhet i ressursgrunnlaget
  • ledig kapasitet på eksisterende infrastruktur
  • utforming av utbyggingskonsept
  • gassavsetningsmuligheter 

Flere utbyggingsprosjekter framstår som mindre økonomisk robuste på grunn av fall i oljeprisen og et fortsatt høyt kostnadsnivå.

Viktige beslutninger i utbyggingsprosjektene tas ofte i god tid før PUD blir sendt inn til myndighetene. I en oppdatert PUD-veileder, som er på høring, blir informasjonen til myndighetene i pre-PUD-fasen sterkere vektlagt og formalisert. Veilederen blir også oppdatert for Plan for anlegg og drift (PAD).

Oppdatert: 04.09.2009