Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Spadestikk for nybygg

28.04.2009 I januar 2011 flytter Oljedirektoratet inn i nye og større lokaler, vegg i vegg med dagens kontor- og steinlagerbygning på Ullandhaug i Stavanger. Byggestarten ble markert med et symbolsk spadestikk – utført med gravemaskin – 24. april.

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland utførte det første spadestikket – med gravemaskin. (Foto: Arne Bjørøen)

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland utførte det første spadestikket – med gravemaskin. (Foto: Arne Bjørøen)


Etter å ha svingt grabben ga Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland honnør til det viktige arbeidet Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad gjør.

”Vi får et moderne nybygg hvor det er lagt stor vekt på miljø, åpenhet og fleksibilitet. Nybygget er også med på å befeste Stavanger som oljehovedstad, også for framtiden,” sa oljedirektør Bente Nyland.

Steinlageret, hvor prøver fra alle letebrønnene som er blitt boret på norsk sokkel er lagret, blir en del av det nye bygget. Etter planen skal også nye leietakere inn i lokalene der Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad er i dag. I tillegg til utvidelsene for Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, blir også den eksisterende bygningsmassen totalrenovert.

Det er Entra Eiendom som eier og driver lokalene i Professor Olav Hanssens vei 10, og som hadde invitert til markeringen. Til stede var inviterte gjester fra Skanska og Link arkitektkontor, samt ansatte i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad.

Oljedirektoratet begynte å se på ulike alternativer for nye lokaler allerede i 2005. Konklusjonen ble at etaten fortsatt skal holde hus på Ullandhaug. Prosessen har vært grundig og involverende, alle ansatte har hatt muligheten til å komme med synspunkter og innspill.

Oppdatert: 11.12.2009