Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Status for følgeforskningsprosjektet om skremmeatferd hos fisk

26.08.2009 Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger tirsdag 25. august for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeatferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009.

Følgeforskningsprosjektet er finansiert av Oljedirektoratet og gjennomføres av Havforskningsinstituttet, og det har en kostnadsramme på ca 25 millioner kroner. Prosjektet skal gi svar på i hvilken grad fisk skremmes av seismikk og hvor lenge en slik effekt varer. Feltfasen av følgeforskningen går nå mot slutten.

Det er gjennomført en omfattende og meget vellykket datainnsamling i flere perioder for å kartlegge storskala fiskefordeling, fiskeatferd og lydutbredelse i seismikkområdet og i et nærliggende kontrollområde. Det er likeledes gjennomført omfattende, kontrollerte fiskeforsøk med garn og line med innleide kystfiskebåter. Samlet har dette gitt gode data på sild og kolmule og på bunnfiskartene blåkveite, uer, sei og hyse.

Datagrunnlaget som er fremskaffet i følgeforskningsprosjektet vurderes som solid, og tilstrekkelig til å gi grunnlag for vitenskapelige konklusjoner om skremmeeffekt på fisk som følge av den seismiske datainnsamlingen i området.

Det betydelige datamateriale som er samlet inn skal nå igjennom grundige analyser før resultatene kan offentliggjøres. Endelig rapport fra prosjektet skal leveres Oljedirektoratet senest 1. mars 2010.


Kontaktpersoner

Ole Arve Misund, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
mobil 911 74 186

Kari Østervold Toft, kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstituttet
mobil 913 80 629

Sissel Eriksen, direktør for leting, Oljedirektoratet.
51 87 63 21 

Elbjørg Vaage Melberg, mediekontakt, Oljedirektoratet
mobil 957 00 320

Oppdatert: 08.09.2009