Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

To priser til Oljedirektoratet

30.01.2009 Oljedirektoratet har fått to gjeve utmerkelser den siste tiden – Norsk petroleumsforenings pris for 2008 (NPF-prisen) og Senter for statlig økonomistyrings pris for 2009 (SSØ-prisen).

Terje Sørenes og laget som står for scenarioene ønsket å beskrive usikkerheten i
ressursbasen – beskrive muligheter og hva som kan bli nedsiden.
  

I begrunnelsen for sin 2008-pris framhever Norsk petroleumsforening det faglig solide arbeidet Oljedirektoratet har gjort med sine scenarioer. I tillegg er dette gjort på en god pedagogisk måte.

”Årets pris ble tildelt Oljedirektoratet for dets mangeårige arbeid med å sette viktige problemstillinger på dagsorden, og deres betydning som faglig premissleverandør,” sier Egil Bergsager, leder i styret for NPFprisen.

”Her har de maktet å gjøre et solid faglig arbeid, uten at det er blitt politisk. I tillegg er dette gjort på en god pedagogisk måte.”

”Det er alltid hyggelig å bli satt pris på,” sier Terje Sørenes. Han er koordinator for det laget i Oljedirektoratet som har utarbeidet scenarioene. Han peker på at det er betydelige olje- og gassressurser igjen på norsk sokkel, men det er knyttet stor usikkerhet til disse anslagene:

”Geologien og oljeprisen er faktorer utenfor vårt handlingsrom, men som bestemmer utviklingen. Det er også en rekke faktorer som vi kan påvirke gjennom de valg som tas. Vi ønsket å bruke scenarioene til å beskrive usikkerheten i ressursbasen – beskrive hvilke muligheter ressursbasen gir oss og hva som kan bli nedsiden. Tilbakemeldingen fra Norsk petroleumsforening og andre tyder på at vi har lykkes i arbeidet.”

Prisen ble utdelt på Norsk petroleumsforenings årlige oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord 20. januar.

29. januar ble det kjent at Oljedirektoratet også er tildelt SSØ-prisen. OD får prisen for dristighet i valg av organisasjonsform.

”Direktoratet har valgt en flat organisasjon som er teambasert og fleksibel – i motsetning til det tradisjonelle hierarki. Gjennom ti års aktivt arbeid har modellen vist gode resultater når det gjelder faglige resultater, omdømme, kompetanseutvikling og effektiv ledelse og administrasjon,” heter det i juryens begrunnelse.

Juryen sier videre at ”god mål- og resultatstyring kan skje med ulike virkemidler. Juryen tar ikke til orde for at alle bør kopiere Oljedirektoratets organisasjonsform, men modellen skal inspirere oss alle til å være innovative når det gjelder virkemidler for å nå våre mål med effektiv ressursbruk.”

Juryen berømmer Oljedirektoratets balanserte framstillinger i sin nominasjon, som både viser de utfordringene direktoratet har hatt i reformperioden og som dokumenterer de gode resultatene, herunder hvordan evalueringer og brukerundersøkelser er brukt i læringsprosesser.

”Dokumentasjonen viser også at Oljedirektoratet fortsatt aktivt arbeider med å tilpasse organisasjonsformen når rammebetingelsene endres eller nye utfordringer oppstår,” påpeker juryen.

 

Juryleder Egil Bergsager (t.v.), konferanseansvarlig Elisabeth Lorange overrekker NPFprisen, et maleri av kunstneren Magne Austad, til oljedirektør Bente Nyland (t.h.)

Juryleder Egil Bergsager (t.v.), konferanseansvarlig Elisabeth Lorange overrekker NPFprisen, et maleri av kunstneren Magne Austad, til oljedirektør Bente Nyland (t.h.)  (Foto: Ole-Petter Kjæraas)

 

Les mer om NPF-prisen

Les mer om SSØ-prisen

Oppdatert: 04.09.2009