Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

”Victoria” mindre enn antatt

17.09.2009 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet inneholder mindre gass enn tidligere antatt.

Klikk for kart i pdf-format

Operatøren Total avsluttet nylig boringen av avgrensningsbrønn 6506/9-1. Foreløpige estimat indikerer at funnet kan være innenfor usikkerhetsspennet 20 – 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Før boringen var ressursanslaget 89 milliarder Sm3 utvinnbar gass, og ”Victoria” ble regnet som Norges største uutbygde gassfunn.

”Resultatet er naturligvis skuffende. Nå er det viktig at operatøren får tid og arbeidsro til å analysere prøver og data for å finne ut hva dette betyr, ” kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Det har vært knyttet stor interesse til avgrensningsbrønnen på 6506/6-1, fordi resultatet vil være avgjørende for utviklingen av denne delen av Norskehavet. Sannsynligvis vil utviklingen ta lenger tid enn tidligere antatt.

Det er gjort flere gassfunn i Norskehavet, blant andre ”Luva”, ”Onyx”, ”Marulk” og ”Gro”. Imidlertid er det lite infrastruktur i Norskehavet sammenlignet med Nordsjøen, og de to gassrørledningene som knytter Norskehavet til kontinentet, Åsgard Transport og Langeled, har begrenset kapasitet de nærmeste årene.

”Det er ressursgrunnlaget som avgjør om det vil være lønnsomt å utvikle et funn, selvstendig eller i sammenheng med andre nærliggende funn. Oljedirektoratet mener at området må utforskes bedre og at det må bores flere brønner før man kan ta stilling til eventuell utbygging og investering i ny infrastruktur,” sier Eriksen. 

Hun understreker at operatøren Total har gjort en solid jobb med avgrensningsbrønnen på Victoria, som er viktig og vellykket i teknisk forstand. Victoria-reservoaret har høyt trykk og høy temperatur (HTHP). I tillegg er strukturen komplisert. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og ti prosent karbondioksid. Dette er faktorer som gjør utbygginger krevende.

Brønnen vil gi mye ny kunnskap om denne delen av Norskehavet. Det er tatt prøver og samlet inn store mengder data. Datainnsamlingen omfatter 230 meter med kjernemateriale. I tillegg er det utført en vellykket formasjonstest. Operatøren Total skal etter planen bore enda en avgrensningsbrønn på Victoria i løpet av de nærmeste årene.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5664 meter under havoverflaten. Havdypet er 416 meter.


Lenke til brønnmeldingen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009