Får pris for havbunnsteknologi

02.06.2010 FMC Technologies mottok i dag, 2. juni, Oljedirektoratets IOR-pris for 2009 for fremragende teknologiutvikling av produksjonssystemer på havbunnen.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.


Oljedirektør Bente Nyland delte ut prisen under Norges Petroleumsforenings feltreservoarkonferanse i Stavanger. I sin begrunnelse påpekte Nyland at FMC siden 1999 har jobbet målrettet med å utvikle kostnadseffektive løsninger for å øke oljeutvinningen fra havbunnsbrønner.

"Prisen er en anerkjennelse av at vi er en etablert aktør innenfor IOR-området, som blir stadig viktigere både i Norge og på verdensbasis,” sier Rasmus Sunde, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea.

”Den er også en oppfordring til å fortsette på det løpet vi har startet.”

Prisen gis spesielt for et brønnkontrollsystem som er tatt i bruk på Åsgardfeltet. Sammen med operatøren Statoil utviklet og gjennomførte FMC testing av Through Tubing Rotary Drilling (TTRD)-teknologien i brønnen P-4H på feltet i fjor. Der ble verdens lengste sidesteg boret fra en flytende rigg.

”Åsgard-brønnen er den første i sitt slag i verden, og en klar anerkjennelse av at denne teknologien vil fungere i praksis,” sier Sunde.

Han legger til at mange oljeselskaper har vist interesse for TTRD, men foreløpig er det bare Statoil som har tatt den i bruk.

På norsk sokkel er det i dag mer enn 700 havbunnsbrønner, og antallet øker. Å kunne bore rimelige sidesteg gir store muligheter for å øke utvinningen fra felt med havbunnsbrønner.  

IOR står for Improved Oil Recovery, og prisen er en anerkjennelse til personer eller selskaper som yter en særlig innsats for å øke oljeutvinningen. Mer enn halvparten av oljen kan bli liggende igjen i undergrunnen etter at et felt er planlagt avsluttet. Å ta i bruk metoder og teknologi som kan få ut mer olje fra reservoarene skaper derfor betydelige verdier for selskaper og samfunn.

Oljedirektoratets IOR-pris har vært utdelt ni ganger siden 1998. Det ble ikke funnet noen verdig kandidat for 2008.

 Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Oppdatert: 09.06.2010

Siste nyheter

Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A
16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).
Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021
15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937
13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.
Podcast: Lønnsom leting
09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.