Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forslår endringer i ressursforskriften - høring

08.04.2010 Oljedirektoratet foreslår endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).

De foreslåtte endringene omfatter i hovedsak reglene for fiskerikyndig person om bord på seismisk fartøy.

De foreslåtte endringene innebærer noen administrative endringer i forbindelse med oppfølging av den fiskerikyndiges kompetanse. Det åpnes også for at kandidater som ønsker å ta kurs for fiskerikyndig må dekke en egenandel.

Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1. juni 2010, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1. juli 2010.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Øystein Dretvik, tlf. 51 87 63 17

Oppdatert: 08.04.2010