Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Første undersøkelsestillatelse for CO2 på norsk sokkel

14.06.2010 Olje- og energidepartementet har gitt Gassnova SF tillatelse til å samle inn seismikk for å finne lagringslokaliteter for permanent lagring av CO2. Det er første gang det gis en undersøkelsestillatelse for CO2 på norsk sokkel.

Høsten 2008 samlet Oljedirektoratet inn 3D-seismikk ved Trollfeltet i Nordsjøen. Hensikten var å kartlegge om Johansenformasjonen ved Troll egner seg for permanent lagring av karbondioksid (CO2), samt å finne ut hvor injeksjonsbrønner for karbondioksid bør plasseres.

Gassnova har nå fått en undersøkelsestillatelse som omfatter innsamling av seismikk sør for området som er dekket av seismikken fra 2008. Foretaket ønsker å få mer kunnskap omområdet hvor det kan være aktuelt å bore en brønn. Innsamlingen startet 9. juni.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforsking og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster paragraf 2.

I forbindelse med petroleumsvirksomheten er det i årenes løp samlet inn betydelige mengder seismiske data over Johansenformasjonen.

Dette materialet er grunnlaget for utredningsarbeidet som alt er gjennomført for med sikte på å finne egnede lagringsplasser for CO2 i området.

Oppdatert: 14.06.2010