Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hedret for kalkinnsats

01.11.2010 På vegne av Oljedirektoratet og den danske Energistyrelsen, har oljedirektør Bente Nyland gitt en påskjønnelse til ConocoPhillips for å ha administrert forskningsprogrammet Joint Chalk Research (JCR) i de siste 14 årene.

Hroar Hermansen får takk for innsatsen av oljedirektør Bente Nyland.

Hroar Hermansen får takk for innsatsen av oljedirektør Bente Nyland.
(Foto: Astri Sivertsen)

 

Nyland takket selskapet for å ha lagt ned en stor innsats i programmet gjennom mange år, uten økonomisk kompensasjon.

Diplomet og blomstene ble tatt i mot av teknisk sjef i ConocoPhillips Hroar Hermansen, som sammen med en assistent har hatt ansvar for prosjektgjennomføring og budsjett i JCR.

Ifølge Hermansen har oppgaven blant annet bestått i å få til diskusjoner, samle gruppene rundt en felles problemforståelse, og påse at prosjektene har levert i henhold til tid og avtale.

”Det har vært et veldig interessant arbeid, som har vært profesjonelt givende og gitt oss tilgang til mange kunnskapsrike folk,” sier Hermansen.

JCR ble etablert i 1980 av Oljedirektoratet og Energistyrelsen, sammen med rettighetshaverne til krittfelt i Nordsjøen.  Krittforskningen på norsk sokkel skriver seg tilbake til begynnelsen av 1970-tallet, da utbyggingen av det ConocoPhillips-opererte Ekofiskområdet viste at de enorme krittreservoarene der hadde en svært lav utvinningsgrad. 

Forskningsprogrammet fokuserer på problemstillinger tilknyttet slike reservoarer, og har gitt ny kunnskap som har bidratt sterkt til at utvinningsgraden fra krittreservoarer har økt betraktelig. Dessuten har forskningen medvirket til at feltenes levetid kan forlenges. Arbeidet har ifølge Hermansen involvert forskningsavdelinger internt i selskapene, i tillegg til universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Arbeidet i JCR har vært delt inn i ulike faser. Seminaret som avholdes i Oljedirektoratets lokaler 1. og 2. november, er et initiativ til å få i gang en ny fase, som i så fall blir den sjuende i rekken. Møtet skal blant annet drøfte tema for eventuelle nye forskningsprosjekter, og utnevne nye kontaktpersoner.

De 37 deltakerne kommer fra oljeselskapene, Oljedirektoratet, Energistyrelsen og Nordsøfonden. Sistnevnte er den danske stats olje- og gasselskap - en parallell til norske Petoro – og er foreslått til å ta over stafettpinnen etter ConocoPhillips.

 

Oppdatert: 01.11.2010