Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høyt letenivå på norsk sokkel

26.07.2010 Ved utgangen av første halvår 2010 (per 24. juni) er det avsluttet 25 letebrønner på norsk sokkel. I samme periode i fjor ble det boret 33 letebrønner.

19 av de 25 er undersøkelsesbrønner (nye prospekt) og 6 er avgrensningsbrønner (for avgrensing av tidligere funn). I første halvår ble det gjort ni funn – fem i Nordsjøen og fire i Norskehavet.

 

Funn i Nordsjøen

Fire av funnene i Nordsjøen er gjort nord for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen, mens det ble gjort ett funn ved Friggfeltet i den midre delen av Norsjøen.

 • I utvinningstillatelse 374 S (tildelt i TFO 2005) påviste den PetroCanada-opererte brønnen 34/4-11 olje. Boringen ble avsluttet 10. januar. Funnet er det største i jura i Nordsjøen i år, utvinnbare ressurser er anslått til 6-40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje. Rettighetshaverne planlegger å bore en avgrensningsbrønn seint i 2010.
 • I utvinningstillatelse 374 S (TFO 2005) gjorde BG Norge et mindre oljefunn. Brønnen, 34/5-1 S (Blåbær), ble avsluttet 16. mars. Funnet ble avgrenset med et negativt resultat med brønn 35/5-1 A.
 • I utvinningstillatelse 057 gjorde Statoil et mindre oljefunn med brønnen 34/4-12 S (Omega Nord). Brønnen ble avsluttet 25. januar.
 • I utvinningstillatelse 057 gjorde Statoil et oljefunn med letebrønnen 34/4-12 A (Lower Lunde). De utvinnbare ressursene er beregnet til 1-3 millioner Sm3 olje. Brønnen ble avsluttet 19. februar.
 • I utvinningstillatelse 460 (TFO 2006) gjorde Det norske et oljefunn med letebrønnene 25/1-11, 11 A (Storklakken). Utvinnbare ressurser er beregnet til 1-2 millioner Sm3 olje. Brønnen ble avsluttet 1. mai.


Det er boret to avgrensningsbrønner med positive resultater i første halvår 2010. 16/1-11 operert av Det norske i den midtre delen av Nordsjøen, har avgrenset funnet 16/1-9 (Draupne). Draupne ble påvist i 2008. Ressursanslaget er oppjustert til mellom 13,7 og 18,1 millioner Sm3 olje og har gitt funnet vind i seilene med tanke på utbygging.

Draupnefunnet ligger i nærheten av Lunofunnet, som opereres av Lundin. Luno ble avgrenset av brønn 16/1-13 (avsluttet 22. januar). Ressursanslaget etter brønnenpå Luno er 15 millioner Sm3 utvinnbar olje. Resultatene fra denne brønnen er oppmuntrende.

Draupne og Luno ligger i ett av de mest spennende leteområdene på norsk sokkel de siste årene, ikke langt fra funnene Ragnarrock, Ermintrude og Dagny.

Lundin planlegger å bore to brønner i nærheten av Luno i nær framtid. I juli begynner boringen av 16/2-6, og i august begynner boringen av 16/1-14. Brønnene bores i hhv utvinningstillatelsene 501 og 338. 

Funn i Norskehavet

I Norskehavet er det gjort fire funn i første halvår, alle i nærheten av infrastruktur.

 • I utvinningstillatelse 128 fant Statoil olje og gass med letebrønn 6608/10-14 S (Fossekall ved Nornefeltet). Utvinnbare ressurser er anslått til 1-3 milliarder Sm3 gass og 6-10 millioner Sm3 olje. Brønnen ble avsluttet 1. april.
 • I utvinningstillatelse 433 fant Centrica hydrokarboner med letebrønn 6506/9-2 (Fogelberg, nord i Åsgardområdet). Utvinnbare ressurser er anslått til 3-15 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Brønnen ble avsluttet 28. april.
 • I utvinningstillatelse 473 gjorde Statoil et funn med letebrønn 6407/26 (i nærheten av Mikkelfeltet, i jura). Utvinnbare ressurser er beregnet til 2-4 millioner Sm3 o.e. Brønnen ble avsluttet 14. mai
 • I utvinningstillatelse 212 påviste BP Norge hydrokarboner med letebrønn 6507/5-6 S (Lysingformasjonen ved Skarvfeltet). Størrelsen på funnet er anslått til 1,6-3 millioner Sm3 kondensat og 8-14 milliarder Sm3 gass. Brønnen ble avsluttet 10. juni. Funnet representerer interessante tilleggsressurser til Skarv, som er under utbygging.

 

Pågående boringer

Ved utgangen av første halvår pågikk det boring av sju letebrønner – fire i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

På dypt vann (1354 meter) i utvinningstillatelse 326 i Norskehavet borer Shell avgrensningsbrønn 6604/10-1 på Grofunnet påvist i 2009.  Det forventes at brønnen er i reservoaret i juli.

Etter Gro-brønnen skal prospektet Dalsnuten (utvinningstillatelse 392) bores. Også Dalsnuten opereres av Shell, og prospektet ligger i samme område med dypt vann. På både Gro og Dalsnuten brukes boreinnretningen Aker Barents.

I tillegg bores det to undersøkelsesbrønner i Åsgardområdet av henholdsvis Wintershall og RWE Dea Norge.

I Nordsjøen bores det fire letebrønner. Undersøkelsesbrønn 15/3-9 (Brynhild i utvinningstillatelse 187, like ved Gudrunfeltet) opereres av Statoil. Brønnen, som har letemål i jura, er snart i reservoaret.

Lenger sør borer Talisman avgrensningsbrønn15/12-23 A i utvinningstillatelse 038 D. Brønnen bores på Grevlingfunnet, som ble påvist i 2009.

Like nord for Ekofiskområdet borer ConocoPhillips undersøkelsebrønn 8/10-3. Brønnen bores på Megeladonprospektet på et dyp av 5340 meter. Brønnen, som etter planen skal avsluttes i desember, er viktig for videre utforskning av de dype letemålene i sørlige nordsjø.

Vest for Ula er BG Norge er i ferd med å avslutte brønn 1/3-12 S på prospektet Mandarin. Dette er den dypeste brønnen som er boret på norsk sokkel( over 5900 m dyp).

 

Barentshavet

I Barentshavet har det ikke vært leteaktivitet hittil i år. I oktober starter boreinnretningen Polar Pioneer en borekampanje i nord. Første brønn bores på Skrugardprospektet, vest for Lopphøgda, i utvinningstillatelse 532. Brønnen opereres av Statoil. Dette var et populært område i 20. konsesjonsrunde.

Eni skal så bore to letebrønner - en i Alkeområdet (utvinningstillatelse 489, tildelt i TFO 2008) og en i utvinningstillatelse 533 vest for Lopphøgda, tildelt i 20. konsesjonsrunde.   

ODs prognose om at mellom 40 og 50 letebrønner vil bli påbegynt i 2010 ser ut til å holde, selv om boreprogrammene ikke kommer inn i samme tempo som i fjor til nå. En årsak er at Statoil har redusert leteaktiviteten i forhold til i 2009. 

 

Planer for utbygging og drift - 2010

I første halvår 2010 er det levert inn fire planer for utbygging og drift (PUD) på norsk sokkel. Oljedirektoratet forventer at det leveres to – tre PUD-er til i andre halvår. Dette er omtrent i tråd med ODs anslag ved årsskiftet. 

 

 • Operatøren Statoil har levert PUD for 15/3-1 S Gudrun og 15/3-4 Sigrun. Rettighetshaverne legger opp til at Gudrun bygges ut med en plattform som knyttes til Sleipner. Etter planen blir det en undervannsutbygging på Sigrun som knyttes til Gudrun.
 • Operatøren BG har levert PUD for 15/12-19 Pi Sør og 6/3-1 Pi Nord (nå Gaupe). Rettighetshaverne ønsker en undervannsutbygging knyttet opp mot Armada på britisk sokkel.
 • Operatøren Eni har levert PUD for 6507/7-2 Marulk. Rettighetshaverne legger opp til en undervannssatellitt som knyttes til Norne.
 • Operatøren ConocoPhillips har levert PUD for ny boligplattform på Ekofisk.
 • Operatøren Statoil leverer muligens PUD for 34/10-23 Valemon til høsten. Rettighetshaverne ønsker seg en plattformløsning der gassen sendes til Heimdal og væsken til Mongstad via Kvitebjørn. Ressursgrunnlaget for Valemon er usikkert.
 • Operatøren Det norsk leverer muligens PUD for Frøy i høst. Det blir en ny utbygging av et nedstengt felt, rettighetshaverne vurderer flere typer feltsentre (leie). PUD ble levert i 2008, men prosjektet ble utsatt på grunn av den internasjonale finanskrisen.
 • Ved årsskiftet var det forventet at operatøren Maersk Oil ville levere PUD for 1/5-2 Flyndre i 2010, men det er nå lite sannsynlig at denne kommer i år. Flyndre er et lite grensefunn på norsk og britisk sektor.
 • Det ser ut til at operatøren BG kan komme til å levere PUD for oljefunnene Bream og Jordbær i slutten av 2010. Ved årsskiftet var det forventet en innlevering av PUD i 2011. Rettighetshaverne legger trolig opp til utbygging med to leide feltsentre.
 • Operatøren Lundin kan komme til å levere PUD for Nemofunnet, som ligger i Nordsjøen. Rettighetshaverne planlegger en undervannsutbygging tilknyttet Piercefeltet på britisk sokkel.

 

Oppdatert: 16.08.2010