Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kartlegger CO2 -lagre på norsk sokkel

15.01.2010 Oljedirektoratet skal i løpet av de neste tre årene kartlegge egnede lagringsplasser for karbondioksid (CO2) på norsk sokkel.

Kontinentalsokkelen antas å ha flere områder som kan brukes til å lagre CO2.  Men de potensielle lagrene har ulike egenskaper med hensyn til dybde, kapasitet, forsegling og prosesser inne i reservoarene.

Ifølge leder for lagringsprosjektet i OD, Eva Halland, er det særlig kapasiteten og sikkerheten mot lekkasjer som må kartlegges og evalueres.

“Målet er å finne sikre lagringsplasser for utslipp fra kilder i Norge og andre deler av Europa,” sier hun.

CO2-lagring er et tema som opptar ulike miljøer innenfor næringsliv, industri og akademia. På oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) har OD etablert et forum for lagring av CO2.

Forumet hadde sitt første møte hos Oljedirektoratet onsdag 6. januar. Her deltok representanter fra Christian Michelsen Research, Sintef,  universitetene i Bergen og Oslo, Det norske Veritas, Gassnova og Statoil. Disse har enten erfaring med fangst og lagring av CO2, eller de har pågående forskningsprosjekter på feltet. I tillegg deltok OED som observatør.

”Vi ønsker å trekke på den kunnskapen som finnes i Norge, og vi ser veldig fram til å samarbeide med miljøer som har eksepertkompetanse på området, ” sier Eva Halland.

Det nyopprettede forumet blir ifølge henne en viktig medspiller i arbeidet med å finne egnede lagringsplasser.

Innen juni 2011 skal alle EU-land implementere et direktiv for karbonfangst og -lagring i sine egne regelverk. En forskrift er under utarbeidelse i Norge, den skal sendes ut på høring i løpet av våren. 

Oppdatert: 18.01.2010