Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leteprognosen bekreftet

30.12.2010 I løpet av 2010 er 45 letebrønner påbegynt, og 40 avsluttet. I tillegg er to brønner lagt på vent, og det er ikke avklart om de blir påbegynt før nyttår.

Antallet brønner stemmer overens med Oljedirektoratets prognose, som ble lagt fram i januar 2010. Da ble det anslått at mellom 40 og 50 letebrønner ville bli boret innen utgangen av året.

35 av de 45 påbegynte brønnene er undersøkelsesbrønner, mens de gjenværende 10 er avgrensningsbrønner.  32 av letebrønnene er boret i Nordsjøen, 12 i Norskehavet og én i Barentshavet.

Statoil Petroleum og Det norske oljeselskap har boret mest med ni letebrønner hver. Deretter følger Lundin Norway med fem og Talisman Energy Norge med fire. BG Norge og A/S Norske Shell har begge boret tre brønner, mens Centrica Resources, RWE Dea Norge og Wintershall Norge har boret to.  ConocoPhillips, Eni Norge, ExxonMobil, Nexen Exploration Norge, Petro-Canada Norge og Total E&P Norge har alle boret en brønn hver.

Av de 40 avsluttede er 31 undersøkelsesbrønner og ni avgrensningsbrønner.  I de avsluttede brønnene er det registrert 16 funn av hydrokarboner. Det gir en treffprosent på om lag 51.

Ti av funnene er gjort i Nordsjøen og seks i Norskehavet.  Den påbegynte letebrønnen i Barentshavet er ennå ikke avsluttet.

En oversikt over årets letebrønner finnes her på Oljedirektoratets faktasider.

Mer informasjon om leteaktiviteter og funn, samt ressursregnskap og prognoser, blir lagt fram på Oljedirektoratets pressekonferanse om Sokkelåret 2010, torsdag 13. januar klokken 09.30.

 

Oppdatert: 30.12.2010