Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Maner industrien til handling

30.09.2010 Det er for få prosjekter for økt utvinning som munner ut i tiltak. Det fastslo oljedirektør Bente Nyland på IOR-seminaret hos Oljedirektoratet torsdag 30. september.

Tittelen på seminaret var ”Taktskifte på norsk sokkel”, og tok utgangspunkt i at Norges oljeproduksjon har falt i de siste 10 årene.

”Hvis vi ikke gjør noe, vil oljeproduksjonen fortsette å falle – og det raskere enn vi tidligere antok,” sa Nyland.

 For fem år siden satte Oljedirektoratet et mål om å få en reservetilvekst på 800 millioner standard kubikkmeter olje innen 2015.

”Halvveis ute i perioden kan vi konstatere at reserveveksten er langt lavere enn vi hadde håpet,” slo oljedirektøren fast.

Nyland minnet om at når reservene nedskrives, rammer dette ikke bare selskapene, men gir store verditap for staten.

I 2005 antok Oljedirektoratet at 75 prosent av veksten ville måtte komme fra eksisterende felt. Fasiten så langt er at bare 56 prosent av veksten kommer fra feltene, mens resten kommer fra funn som er godkjent for utbygging.

Mesteparten av veksten skyldes oppskriving av reserver på grunn av ny kunnskap. Bare en liten del skyldes nye tiltak.

”Det er for lang vei fra beslutninger til tiltak. På 40 prosent av prosjektene skjer det ingen ting. Den vanligste enkeltbeslutningen er dessverre å utsette beslutningene,” sa Nyland.

Potensialet for å øke utvinningen vil ifølge Nyland øke dersom ressursene sees i et områdeperspektiv, framfor at hvert enkelt felt vurderes for seg. I tillegg må selskapene samarbeide om å teste ut nye teknologiske løsninger.

”Vi ønsker en større kreativitet ved utviklingen av feltene, og OD vil være en pådriver for å finne de gode løsningene,” sa oljedirektøren.

”Vi kan mase, kjefte og inspirere, men det er dere i industrien som må gjøre jobben.”

 

Oppdatert: 30.09.2010