Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk sokkel 4. kvartal 2009

15.01.2010 Oljedirektoratets rapport for fjerde kvartal 2009 gir en oversikt over olje- og gassproduksjonen, boreaktivitet, nye funn, samt årets seismikkinnsamling.

Oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel i fjerde kvartal 2009 var stabil og gikk litt opp i forhold til tredje kvartal. Det ble gjort seks nye funn – alle karakterisert som små.
 
Petroleumsproduksjon
Produksjonen av olje gikk ned fra 2,19 millioner fat per dag i fjerde kvartal 2008 til 2,02 millioner fat per dag i fjerde kvartal 2009. Medregnet kondensat og flytende naturgass (NGL) så sank dagsproduksjonen av væske med 160 000 fat til 2,38 millioner fat.

Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet

Fig.1 Daglig oljeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret og prognose fra desember


Gassproduksjonen i fjerde kvartal 2009 var 27,34 millioner standard kubikkmeter gass. Det er noe lavere enn tilsvarende periode i 2008 da det ble produsert 28,21 millioner standard kubikkmeter.

Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

Fig.2 Gassproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret


Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel i fjerde kvartal var 62,11 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er 3,32 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter lavere produksjon enn tilsvarende periode i 2008.

Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med

Fig. 3 Daglig væskeproduksjon per måned sammenlignet med fjoråret

 

Funn

Det ble gjort sju nye funn på sokkelen i fjerde kvartal 2009. Funnene regnes som små.

Seks av funnene ble gjort i Nordsjøen
(funndato i parentes)

  • 25/2-17, olje, 3-5,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.(12.oktober)
  • 24/9-9 S, 24/9-9 A og 24/9-9 B olje, 3-4,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart. (7.oktober)
  • 25/8-17, lite oljefunn, størrelse ikke oppgitt (29.oktober)
  • 15/9-B-1, gass-kondensat, 6-10 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart. (november)
  • 25/4-10 S, olje, 0,5-1,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart. (10.november)
  • 25/4-10 A, gass, lite funn, størrelse ikke oppgitt.(28.november)

Det siste funnet ble gjort i Norskehavet

  • 6507/3-8, gass, 1,3-1,5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. (15.desember)


Boreaktiviteten
Det ble avsluttet 19 lete- og avgrensingsbrønner på norsk kontinentalsokkel i fjerde kvartal 2009. Det er fem flere enn tilsvarende periode i 2008. 

I fjerde kvartal 2009 var det 22 flyttbare boreinnretninger i aktivitet på sokkelen, mot 21 i tilsvarende periode i fjor.

I fjorårets tre siste måneder ble det påbegynt 40 utvinningsbrønner og 5 grener i utvinningsbrønner. I tilsvarende periode i 2008 ble det påbegynt 33 utvinningsbrønner og 8 grener.

Avsluttede letebrønner boret i 2008 og 2009

Fig 4 Avsluttede letebrønner boret i 2008 og 2009 fordelt på type og område

 

Utbyggingsplaner
Det ble ikke levert inn nye planer for utbygging og drift (PUD) i fjerde kvartal 2009.


Prekvalifisert
I oktober ble Bridge Energy AS prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel.  Bridge Energy er et norsk selskap som ble etablert i 2005. Selskapet, som har kontor i Asker, utenfor Oslo, har nær 20 ansatte. 


Seismikk
I 2009 ble det samlet inn 3D-seismikk (slep med flere parallelle kabler) i områder som dekker totalt 31 732 kvadratkilometer på norsk kontinentalsokkel. I tillegg ble det samlet inn 46 220 kilometer med 2D-seismikk (slep med én kabel).


21. konsesjonsrunde

Starten på den 21. konsesjonsrunden på norsk sokkel gikk 5. november da selskapene ble invitert til å nominere blokker de ønsker skal inkluderes i denne konsesjonsrunden. Konsesjonsrunden er planlagt utlyst før sommeren 2010. Nye utvinningstillatelser skal tildeles våren 2011.

Oppdatert: 16.03.2011