Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny veileder for grensefelt

01.03.2010 Norske og britiske myndigheter har laget nye retningslinjer som skal bidra til enklere og mer effektive utbygginger av felt som krysser grensen mellom Norge og Storbritannia.

Grensefelt


Retningslinjene blir nå sendt på høring med frist for tilbakemelding innen 1. april.

I 2005 inngikk Norge og Storbritannia en rammeavtale (framework agreement) for prosjekter som krysser grenselinjen. Veilederen er et konkret resultat av dette arbeidet. Den bygger på erfaringer fra flere grenseprosjekter i Nordsjøen.

”Hensikten er å skape forutsigbarhet for rettighetshaverne som skal utvikle funn som krysser grenselinjen. Vi håper at retningslinjene skaper en mer effektiv prosess for selskapene og at de gjør myndighetenes behandling mer effektiv,” sier Eva Halland i Oljedirektoratet. Hun har koordinert arbeidet på vegne av norske myndigheter.

 

Kontaktperson:

Oppdatert: 18.12.2018