Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD skal avgi høringsuttalelse til Åm-utvalgets rapport

06.10.2010 Åm-utvalgets rapport om økt oljeutvinning foreslår flere interessante tiltak for å øke utvinningen fra felt i produksjon.

Det sier oljedirektør Bente Nyland som understreker at arbeidet for økt utvinning vil væredet viktigste industrien nå kan gjøre for å opprettholde verdiskapingen fra petroleumsnæringen. For fem år siden satt OD et reservevekstmål på 5 milliarder fat ekstra oljereserver i perioden fram til 2015. Halvveis i perioden ser vi at det kan bli vanskelig å nå målet, og det er bidrag fra prosjekter på felt i produksjon som sakker mest akterut. Utfordringene i forhold til reservevekst understrekes i Åm-utvalgets rapport. Det var Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som tok initiativ til Åm-utvalget.  Knut Åm, som tidligere blant annet har vært toppsjef i Phillips Petroleum Norge, har ledet arbeidet i utvalget, med Olje-og energidepartementet som tilrettelegger. Rapporten fra Åm-utvalget er nå ute til offentlig høring, og Oljedirektoratet vil levere sin høringsuttalelse innen fristens utløp, 15. november.

 

Oppdatert: 06.10.2010