Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratets IOR-pris 2009 til FMC Technologies

02.06.2010 FMC Technologies er vinner av ODs pris for økt utvinning for 2009. Selskapet får prisen for å ha utvist mot og vilje til å satse på utvikling av teknologi som øker produksjonen fra havbunnsbrønner.

Prisen gis spesielt for brønnkontrollsystemet FMC Technologies har utviklet sammen med Statoil for sikker og trykkontrollert boring av sidesteg gjennom eksisterende havbunnsbrønner.

Oljedirektør Bente Nyland delte ut prisen under Norges Petroleumsforenings konferanse i Stavanger 2. juni.

FMC og Statoil har testet teknologien på Åsgardfeltet i Norskehavet i 2009 i brønnen P-4H. Der ble verdens lengste Through Tubing Rotary Drilling (TTRD) sidesteg fra en flytende boreinnretning boret.

”FMC har arbeidet målrettet med å utvikle kostnadseffektive løsninger for å øke utvinningen fra havbunnsbrønner siden 1999. Selskapet har satset store ressurser på å få dette til – uten garanti for kommersiell suksess. Rekordbrønnen på Åsgard viser at FMC har utviklet en teknologi som fungerer,” kommenterer oljedirektør Bente Nyland.

I dag er det mer enn 700 havbunnsbrønner på norsk sokkel, og antallet er økende. Å kunne bore rimelige sidesteg gir store muligheter for å øke utvinningen fra felt med havbunnsbrønner.   

FMC har satset egne midler og tatt risiko innenfor et nøkkelområde for norsk sokkel. En del av utgiftene er dekket av oljeselskaper og teknologiprogrammet Demo 2000.

”Det er store muligheter for å øke produksjonen fra havbunnsbrønner ved hjelp av bedre vedlikehold og mer effektiv teknologi,” mener Nyland. Gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje fra havbunnsfelt er lavere enn fra felt med plattformløsninger. Det skyldes blant annet mangel på kostnadseffektive teknologier til brønnvedlikehold og boring av sidesteg.

I 2009 kom 34 prosent av oljeproduksjonen i Norge fra havbunnsbrønner.

IOR-prisen ble tildelt første gang i 1998. Oljedirektoratets IOR-pris er ment som en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke utvinningen utover det som kan forventes med eksisterende planer og metoder.

Les mer om tidligere prisvinnere (pdf)


Pressekontakter i Oljedirektoratet

  • Bjørn Rasen, tlf: 99 29 05 50
  • Kalmar Ilstad: tlf: 47 60 39 25

 

Oppdatert: 03.05.2011