Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Petroleumsgeologi på plakaten

16.12.2010 Petroleumsgeologi får et spesielt fokus på Norsk geologisk forenings (NGF) Vinterkonferanse, som avvikles i Stavanger 11.-13. januar.

Kari Ofstad er geolog i Oljedirektoratet


Kari Ofstad er geolog i Oljedirektoratet

Den norske vinterkonferansen, som arrangeres annet hvert år, er et høydepunkt i geomiljøet, ifølge geolog i Oljedirektoratet Kari Ofstad. Hun er med i programkomiteen til vinterens konferanse.

”På konferansen møtes geologer fra hele landet for å dele kunnskap og erfaringer. Vi diskuterer forskning og nyheter og oppdaterer hverandre på hva som skjer i de ulike miljøene,” forteller Kari Ofstad.

”Vinterkonferansen dekker alle tema innen faget – blant annet geofarer, berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, geologi og klima. I tillegg vil en dag være knyttet til Arktis/Antarktis i forbindelse med Nansen–Amundsen-jubileet. Også krateret Ritland får si egen sesjon på konferansen. Men siden vi denne gangen skal være i oljehovedstaden, blir det nok et spesielt fokus på petroleumsgeologi,” sier Ofstad. På agendaen står blant annet aktuelle tema som arktisk leting, leting i lite utforskede områder (frontier-områder), leting i modne områder og reservoargeologi.

Norges ”nye” geologiske nasjonalmonument blir også viet oppmerksomhet. Øya Leka i Nord-Trøndelag vant kåringen som NGF arrangerte sammen medNorges geologiske undersøkelse (NGU), GeoPublishing og Den Norske Turistforening tidligere i høst. På Vinterkonferansen får deltakerne vite mer om de ti finalistene og selve nasjonalmonumentet.

Oljedirektør Bente Nyland deltar under åpningssesjonen på Vinterkonferansen, det gjør også Farouk Al-Kasim, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet. Sistnevnte får også sitt eget seminar på arrangementet – Farouk-seminaret.

Flere ansatte i Oljedirektoratet skal holde innlegg på konferansen. Blant disse er letedirektør og geolog Sissel Eriksen samt geologene Tore Høy, Fridtjof Riis og Harald Brekke.

Hvor mange som kommer til å delta er foreløpig usikkert, men forrige gang konferansen ble arrangert i Stavanger, i 2007, deltok mer enn 300 geologer. Ofstad antar det kommer minst like mange denne gangen.

 

Oppdatert: 16.12.2010