Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rapportering av geodata - høring

08.06.2010 Oljedirektoratet har i samråd med Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til nye bestemmelser for rapportering av geodata og taushetsplikt for innrapporterte data.

Forslaget er et resultat av arbeidet med å modernisere regelverket som følge av endringer i petroleumsvirksomheten samt introduksjon av nye datatyper og ny teknologi for lagring og distribusjon av geodata.


Høringsfrist er 6. september 2010.

Oppdatert: 08.06.2010