Seismikk gav både økte og reduserte fiskefangster

02.03.2010 Lyden fra seismikkinnsamlingen gav økning i fangstene for noen arter og nedgang for andre. Det ser ut til at seien delvis kan ha trukket ut av området, mens andre arter ser ut til å ha blitt værende.

Dette er hovedresultatene etter at Havforskningsinstituttet sommeren 2009 forsket på effektene av seismikk utenfor Vesterålen på oppdrag fra Oljedirektoratet.

Følgeforskningsprosjektet er et av de største som er gjennomført noen sinne. Undersøkelsen gir klare tegn på at fisken reagerte på lyden fra seismikkanonene. Den mest sannsynlige forklaringen på både økte og reduserte fangster for ulike arter og fiskeredskaper er at lydbølgene fra seismikken stresset fisken, noe som førte til at den svømte mer.  Dette forklarer for eksempel hvorfor det gikk flere blåkveiter i garn, samtidig som linefangsten av samme art gikk ned.

25 millioner
Oljedirektoratet har tatt initiativ til og finansiert dette følgeforskningsprosjektet som har hatt en kostnadsramme på 25 millioner kroner. 

Den seismiske datainnsamlingen ble gjennomført i en avgrenset del (rundt 15 ganger 85 kilometer) av området utenfor Vesterålen som kalles Nordland VII. Her samlet fartøyet ”Geo Pacific” inn 3D-seismikk fra 29. juni til 6. august 2009. 

Perioden var valgt etter råd fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og fiskernes organisasjoner i Nordland og Troms, slik at den kunne legges til en periode hvor seismikken var minst mulig til ulempe for fiskeriene og for å unngå gyteperioder.

Forsket på følger
Havforskningsinstituttets oppgave var å undersøke konsekvensene av den seismiske datainnsamlingen på forekomstene av fiskearter som det fiskes på i dette området.

Resultatene presenteres i rapporten Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009”.

Havforskningsinstituttets undersøkelser startet 12 dager før seismikken begynte og pågikk i 25 dager etter at seismikkaktiviteten var avsluttet. Innleide fiskefartøy fisket med garn og line i området. Forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” kartla fiske- og planktonforekomstene med ekkolodd og sonar sammen med et innleid fiskefartøy. I tillegg ble det tatt mageprøver av fiskefangstene og gjort lydopptak av lyden fra luftkanonene til seismikkfartøyet.

Resultater
Forskningen på følgene av seismikkaktiviteten avdekket følgende:

  • Garnfangstene av blåkveite og uer var høyere under og etter seismikken enn de var før.
  • Linefangstene av blåkveite gikk ned under seismikken, men økte etterpå.
  • Seifangstene indikerte en nedadgående trend under og etter seismikken, men forskjellene var ikke statistisk sikre.
  • Bifangster av lange i uer- og seigarn viste en økende trend umiddelbart etter seismikken startet for å gå ned igjen etter noen dager. Etter seismikken var fangstene tilbake på noenlunde samme nivå som før.
  • Linefangstene av hyse viste en nedadgående trend mot slutten av seismikkskytingen da seismikkfartøyet nærmet seg hyselinene. Seismikkfartøyet var på det nærmeste innenfor en nautisk mil fra hyselinene.

Underbygger og avviker
Kartleggingen med ekkolodd og sonar underbygger i store trekk resultatene fra fangstforsøkene. Analysene av mageinnholdet til fanget fisk viste ikke endringer som kan tilskrives seismikkundersøkelsen. Det ble heller ikke påvist endringer i fordelingen av plankton under seismikkinnsamlingen. 

Resultatene fra denne undersøkelsen avviker fra resultatene i tidligere studier som har vist betydelige reduksjoner i fangstrater for trål og line. I den tidligere studien fra Nordkappbanken var seismikkaktiviteten imidlertid konsentrert innenfor et mindre område, noe som medførte at fisken var utsatt for en sterkere og mer sammenhengende lydpåvirkning (antall luftkanonskudd per flatemål og tidsenhet) enn hva tilfellet var i seismikkområdet i denne undersøkelsen. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 20.01.2012

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.