Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2009 - Pressemeldinger

15.01.2010 Oljeproduksjonen faller fortsatt. Det haster med å ta et krafttak for å få opp oljeressursene i de store feltene. Mangel på beslutninger hos rettighetshaverne kan føre til at økonomisk lønnsomme ressurser går tapt.

Med dagens planer blir 54 prosent av oljen liggende igjen i feltene. Kun én prosents økt utvinningsgrad kan gi samfunnet netto inntekter på 100-150 milliarder kroner. Produksjonen erstattes i for liten grad av nye reserver.

Av myndighetenes mål om en reservetilvekst på 800 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (fem milliarder fat olje) i perioden 2005-2015 ble 64 millioner Sm3 (402 millioner fat) olje bokført som nye reserver i 2009. Status for målet i 2015 er en tilvekst på 294 millioner Sm3 (1,85 milliarder fat) olje.

”Produksjonen kommer ikke av seg selv. Oljedirektoratet trykker på for at oljeselskapene setter i gang tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende oljefelt. Dette er en god måte å forvalte ressursene på, og det er god samfunnsøkonomi,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun finner det gledelig at det ble boret rekordmange letebrønner i fjor, 65 påbegynte. Hele 72 letebrønner ble avsluttet. Disse førte til 21 nye funn i Nordsjøen og 7 nye funn i Norskehavet, også det er rekord. Men de aller fleste funnene er små.

Kapitlene (del-pressemeldinger)

Oppdatert: 16.03.2011