Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2009 – Investeringer

15.01.2010 I et år der den internasjonale finanskrisen førte til betydelig ordrebortfall i flere næringer, holdt investeringene i petroleumssektoren seg på et historisk høyt nivå. Slik var petroleumssektoren en viktig buffer for norsk økonomi i et urolig år i internasjonal økonomi.

En stor andel av investeringene på norsk sokkel er knyttet til langsiktige kontrakter. Beslutninger tatt i 2008 og tidligere har forsinket petroleumssektorens respons på fallende oljepriser inn i 2009. Samtidig har planlagte og mulige nye prosjekter blitt vurdert i lys av fall i oljeprisen og endringer i internasjonal økonomi.

I løpet av 2009 steg imidlertid oljeprisen til et nivå som sikrer lønnsomhet for en rekke prosjekter. Samtidig utgjør fortsatt høye kostnader en utfordring. I nær framtid er det ventet at de årlige investeringene kommer til å ligge godt over 100 milliarder kroner.

Oppdatert: 14.01.2010