Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2009 – Ressursregnskapet

15.01.2010 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2009. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Regnskapet viser en økning i brutto oljereserver på 64 mill. Sm3.

 

Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2009

Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2009


5,3 mrd. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) er produsert. 82 funn og nær 289 prosjekter for økt utvinning i felt i produksjon, sammen med vedtatte prosjekter, gir en portefølje på 4,8 mrd. Sm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Brutto økning i oljereservene i løpet av 2009 var 64 mill. Sm3. Den største økningen i oljereservene er fra feltene Oseberg, Alvheim og Åsgard. I tillegg er ressursene i Goliat og Oselvar modnet til reserver.

Av myndighetenes mål om å modne fram 800 mill. Sm3 olje til reserver innen 2015, ble 64 mill. Sm3 olje (eller omtrent 402 millioner fat) bokført som nye reserver i 2009. I perioden fra 2005 til 2009 har samlet reservetilvekst vært på totalt 294 mill. Sm3 olje.

 

Årlig brutto reservetilvekst olje 1980-2009.

Årlig brutto reservetilvekst olje 1980-2009.

Oppdatert: 14.01.2010