Sokkelåret 2009 – Utbygginger

15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

Eni-opererte Goliat, som ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest, er det første oljefeltet i Barentshavet som blir bygget ut. Rettighetshaverne planlegger oppstart i 2013, og en flytende innretning skal prosessere, lagre og laste oljen på feltet. Det legges opp til at Goliat delvis skal forsynes med kraft fra land.

Dong E&P Norge AS er operatør på Oselvar, som ligger om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet skal bygges ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner, og oljen og gassen sendes i rør til Ula-innretningen for prosessering. Produksjonen skal etter planen starte i november 2011.

Myndighetene godkjente også en PUD for installering av et tredje rikgassrør fra Troll A i Nordsjøen til prosessanlegget på Kollsnes og for gassinjeksjon fra Troll B. Disse to prosjektene bidrar til å forlenge Trollfeltets levetid.

Det ble innvilget PUD-fritak for Vega Sør Olje og for Snorre Eksport, og Statoil leverte søknad om fritak for Njord Nordvestflanken (6407/7-6).

Utsatte utbygginger
Flere utbyggingsplaner er blitt utsatt, hvorav flere sannsynligvis behandles i 2010. Dette gjelder 6507/2-2 Marulk (operatør Eni), 15/3-1 S Gudrun (operatør Statoil) og 15/3-4 Sigrun (operatør Statoil), 15/12-19 Pi Nord og 6/3-1 Pi Sør (operatør BG) og 1/5-2 Flyndre (operatør Maersk Oil), som er et lite grensefunn mellom britisk og norsk sokkel. 

Mulige PUD-er som kan bli levert er 34/10-23 Valemon (operatør Statoil), men her er ressursgrunnlaget usikkert. Frøy (operatør Det norske oljeselskap) er en ny utbygging av et nedstengt felt, hvor PUD-en ble utsatt i 2008 på grunn av finanskrisen. Dessuten kan det fra operatøren ConocoPhillips bli sendt inn PUD for en ny boligplattform på Ekofiskfeltet.

På grunn av utfordinger med hensyn til lønnsomhet og/eller kompleksitet, kan utbygging av tre funn som ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia bli utsatt i flere år. Det gjelder Statoil-opererte 15/8-1 Alpha, som er en undervannssatellitt til Sleipnerfeltene i Nordsjøen, og 6406/3-2 Trestakk, en undervannssatellitt til Åsgardfeltet eller Kristinfeltet, begge i Norskehavet. I tillegg kommer Lundin-opererte 24/6-1 Peik i Nordsjøen.

Oppdatert: 14.01.2010