Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stor aktivitet og nye feltutbygginger i Sleipnerområdet

27.08.2010 Sleipnerområdet i Nordsjøen er et godt eksempel på et modent område på norsk sokkel der TFO-ordningen og introduksjon av nye selskaper har vært en suksess.


Flere nye feltutbygginger

Det vil i årene framover bli bygd ut nye felt i Sleipnerområdet – til sammen kan dette medføre investeringer i størrelsesorden 80-100 milliarder kroner, eller 3-4 ganger så mye som Goliat-utbyggingen i Barentshavet. Det totale ressursgrunnlaget er i overkant av 110 millioner Sm3 o.e (oljeekvivalenter), hvorav rundt en tredjedel er gass.

Først ut er Statoil-opererte Gudrun, der plan for utbygging og drift (PUD) ble vedtatt første halvår 2010.

Gudrun, som ligger om lag 40 kilometer nord for Sleipner, ble påvist 1975. Utvinnbare olje- og gassreserver er anslått til rundt 18 millioner Sm3 o.e. Anslaget for totale investeringer er om lag 20 milliarder kroner. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en selvstendig plattform med olje- og gasseksport via Sleipner og videre til Kårstø i Nord-Rogaland.  

I tillegg arbeider Statoil med å utarbeide PUD for Dagny. PUD forventes i 2011/2012. Dette vil sannsynligvis bli en stor, selvstendig utbygging. Dagny har ressurser i størrelsesorden 35 millioner Sm3 o.e, Utvinnbare oljeressurser kan sannsynligvis økes betydelig gitt at gassinjeksjon velges i utbyggingsløsningen.

Nye selskaper som har hatt stor funnsuksess i dette området er svenske Lundin og trondheimsbaserte Det Norske.

Lundin påviste i 2007 Lunofunnet, som inneholder om lag 20 millioner Sm3 o.e. Selskapet er også operatør for brønn 16-2/6 som bores på prospektet Avaldsnes i nærheten.  Men det stopper ikke med dette, blant annet planlegger Lundin å bore Apolloprospektet som ligger nær Lunofunnet. 

Det Norske har også en god letehistorie i dette området med funnene Draupne, som inneholder 9 -17 millioner Sm3 o.e., Hanz med 2-4 millioner Sm3 o.e. og West Cable med 0,5-1 million Sm3 o.e.

Oljedirektoratet har sendt brev til Lundin og Det Norske og bedt om at en samordnet utbyggingsløsning for funnene i området blir vurdert. En samordnet utbygging kan etter ODs syn gi betydelige gevinster i form av lavere kostnader og bedre lønnsomhet.


TFO-suksess

Funnet Luno og avgrensningsbrønnen Ermintrude (som er en del av Dagny) er begge gjort i TFO-tildelinger etter 2003. Dette viser at myndighetenes politikk med TFO-ordningen, altså tildelinger i modne områder, har vært svært vellykket i Sleipnerområdet. Flere funn er gjort av nye aktører som ser på området med nye øyne. Både Lundin og Det Norske er gode eksempler på selskaper som har en aktiv tilnærming til letevirksomhet.

Arbeidsprogrammet knyttet til tildelinger i modne områder er skreddersydd for å kunne medføreraske beslutninger om utbygginger. Når det er gjort funn, krever myndighetene at disse blir evaluert for utbygging, eller tilbakelevert.


Utnyttelse av infrastruktur

Gassen i området innholder mye CO2. Sleipner har anlegg som gjør det mulig å fjerne CO2 fra gassen og injisere den i undergrunnen.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det viktig å opprettholde drift av infrastruktur lengst mulig. Operatøren gjennomfører også tiltak på Sleipner (utvinningstillatelse 046) som vil sikre bedre utnyttelse av anleggene (for eksempel nye brønner, lavtrykksproduksjon).

Oppdatert: 09.09.2010