Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utreder kraft fra land til installasjoner i Nordsjøen

16.04.2010 Muligheter for samordnet kraftforsyning til installasjoner i Ekofisk-området og Ula-feltet i Nordsjøen blir nå utredet, og resultatet forventes å foreligge innen utgangen av året.

Studiene utføres av operatørene ConocoPhillips og BP og målet er å identifisere tekniske muligheter og kostnader ved en samordnet elektrifisering av Ekofisk, Eldfisk og Ula.

Oljedirektoratet har bedt operatørene utrede dette i forbindelse med at det planlegges for større ombygginger og nye installasjoner i Ekofisk-området, samt at kraftforsyningen på BPs Ula-felt skal skiftes ut om få år. Både Ekofisk, Eldfisk og Ula har forventet gjenværende, lang levetid.

”Oljedirektoratet har full tillit til at operatørene gjør de nødvendige utredninger slik at elektrifisering av disse feltene framstår som en reell mulighet når selskapene framlegger sine utbyggingsplaner for godkjennelse hos myndighetene. Kostnadene ved et slikt tiltak må vurderes når utredningene er ferdigstilt,” sier Johannes Kjøde, Oljedirektoratets direktør for funn og felt, område sør.

Stortinget besluttet i 1996 at kraftforsyning med strøm for land må vurderes framfor fortsatt bruk av gassturbiner, ved alle nye utbygginger og ved større ombygginger.

Dette ble videre aktualisert av Klimakur 2020-rapporten som ble presentert i februar. Oljedirektoratet pekte i den forbindelse på muligheter for å forsyne felter på sokkelen med strøm fra land, og at mulighetene synes størst i det sørligste området på norsk sokkel.

Oppdatert: 20.04.2010