260 millionar til kunnskapsinnhenting i nord

06.10.2011 Statsbudsjettet for 2012 legg opp til ei brei satsing på å vidareutvikle olje- og gassverksemda i nord.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringa til saman 84 millionar kroner til innsamling av seismikk i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordaustlege Norskehavet og konsekvensutgreiingar for Jan Mayen og Barentshavet søraust.

I tillegg er det i 2012 lagt opp til å bruke 100 millionar kroner til innsamling av seismikk ved Jan Mayen og 80 millionar kroner til seismikk i Barentshavet søraust. Satsinga er i stor grad ei oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområda utanfor Lofoten, som blei lagt fram i vår.

Kartlegginga gjer det mogleg å seie noko om ressursgrunnlaget i de to områda. Potensialet for petroleumsverksemd er ein viktig del av avgjerdsgrunnlaget når opning av områda skal vurderast. Det er og sett av pengar til utgreiing av konsekvensar av petroleumsverksemd i desse områda. Føresett at konsekvensutgreiingane gir grunnlag for det, vil regjeringa tilrå at områda blir opna for petroleumsverksemd. Sakene vil bli fremma for Stortinget.

Regjeringa ønskjer å styrke den allereie gode kunnskapen om petroleumsaktivitet i det nordaustlege Norskehavet på fleire område. I statsbudsjettet er det sett av 50 millionar kroner til seismikk i Nordland IV og V og løyvt pengar til ei kunnskapsinnhenting som skal omfatte uopna delar av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II, med særlig fokus på samfunn og næring. Kunnskapen skal kunne brukast i ei eventuell konsekvensutgreiing om petroleumsverksemd etter petroleumslova og som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Regjeringa ønskjer også å legge til rette for kjøp av seismiske data som allereie er samla inn.

 

Oppdatert: 06.10.2011

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.