Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fjerning krever grundig forarbeid

15.02.2011 Det er teknisk mulig å fjerne bunnfaste betonginnretninger. Men det vil være et omfattende arbeid som krever grundig planlegging og risikohåndtering.

Det er konklusjonen til rådgivningsfirmaet Dr. techn. Olav Olsen, som har utarbeidet rapporten ”Disponering av betonginnretninger” på oppdrag for Oljedirektoratet. Rapporten beskriver de tekniske utfordringene med å heve betongunderstellene fra havbunnen og få dem til å flyte igjen. I tillegg drøfter den problemstillinger rundt transport av installasjonene fra felt til land.

Statfjord A

Statfjord A er den eldste
condeep-plattformen
på norsk sokkel.
(Foto: Statoil)

Dr. techn.Olav Olsen er en av oppfinnerne av Condeep - en bunnfast gravitasjonsplattform i betong som ble produsert mellom 1975 og 1995.

I Nordsjøen er det 14 plattformer av denne typen, hvorav 11 på norsk sokkel. Statfjord A fra 1977 er den eldste som fortsatt er i drift, og Troll A fra 1995 den nyeste. Betongplattformene som ble bygget før 1978 var ikke konstruert for å fjernes, og det gjelder tre av dem som står på norsk sokkel i dag.  Andre betongkonstruksjoner i tillegg til condeepene er lagertanken på Ekofisk og den flytende prosess- og boligplattformen Troll B.

Så langt har ingen bunnfaste betongplattformer blitt fjernet fra norsk sokkel, opplyser Kolbjørn Høyland, direktør for offshore og marine konstruksjoner i Dr. techn. Olav Olsen. Med unntak av Frigg TCP2 og Ekofisk-tanken, er grunnen til dette at de fortsatt er i drift.  Rapporten bygger derfor blant annet på kunnskap fra prosjekteringen og byggingen av condeepene, og erfaring fra fjerning av en bunnfast stålplattform på britisk sokkel.

”Det er teknisk mulig å fjerne plattformene. Men det er et omfattende arbeid som krever lang planlegging og en grundig gjennomgang av risiko,” sier Høyland.

I verste fall kan en ulykke under forberedelsesoperasjonen, heving, tauing eller riving ha alvorlige konsekvenser som tap av menneskeliv og skade på miljøet.

Ingen av installasjonene er like, så utfordringene vil variere, forklarer Høyland. Den største generelle utfordringen er å kartlegge plattformenes tilstand.  Solide kunnskaper om den enkelte plattformen er derfor den viktigste forutsetningen for en vellykket heving.

Flere er over 30 år gamle, og det må utarbeides en oversikt over hva som har skjedd i årenes løp: Hvilke ombygginger som har blitt gjort siden plattformene var nye, og om de har blitt påført skader underveis.

”Det er ikke påvist noe særlig korrosjon i disse plattformene, men det må likevel kontrolleres om for eksempel armeringsstålet har vært utsatt for korrosjon.  Styrken på konstruksjonen må sjekkes, for å kontrollere at den tåler de nye belastningene i forbindelse med fjerning,” sier Høyland.

I beregningen av hvor mye belastning betongunderstellene vil tåle, inngår også en kartlegging av påkjenningene de ble utsatt for da de ble koplet sammen med dekkene og installert på feltene.

Naturlig oppdrift
Den viktigste metoden for å heve understellene er å tappe ut ballastvannet i lagertankene, slik at konstruksjonen får en naturlig oppdrift. Ifølge Høyland er dette langt på vei tilstrekkelig for de fleste innretningene, bortsett fra for plattformer som Draugen, Gullfaks C og Troll A, hvor skjørtene nederst på understellet er særlig dype på grunn av bløt havbunn. På disse plattformene er det avgjørende å kunne tilføre trykk nedenfra, i tillegg til deballasteringen.

For at de skal kunne heves på en kontrollert og sikker måte, må dessuten alle røråpningene i bunnen av plattformene tettes igjen, slik at det ikke lekker inn vann under operasjonen. Hvis det skjer, kan ikke trykket bygges opp slik det skal, forklarer Høyland.

Nok en risikofaktor som må tas med i regnestykket, er sementmørtelen som ble fylt opp i underkanten av plattformene da de ble installert. Det ble gjort for å jevne ut trykket og belastningen på havbunnen. Ifølge Høyland er det usikkert hva som vil skje med mørtelen når plattformen heves: Om den vil bli leggende igjen på sjøbunnen, eller om deler av den kan bli hengende igjen, og eventuelt faller av under eller etter hevingen.

”Det kan forårsake ustabilitet, slik at plattformen kan begynne å krenge. Men dette er håndterbart, og det kan gjøres foranstaltninger,” sier han.

Oljedirektoratet viderefører arbeidet med disponering av betonginnretninger med å lyse ut et nytt prosjekt. Det skal se på risiko forbundet med transport til land, og tekniske utfordringer ved demontering av innretningene ved landanlegg.  

Oppdatert: 14.06.2017