Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Framtiden i nord

31.08.2011 Oljedirektør Bente Nyland presenterte onsdag 31. august fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet på Petro-konferansen i Harstad.

Framtidsbildene beskriver mulige utfall for uoppdagede ressurser fram mot 2040. Oljedirektoratet viser mulige utbyggingsløsninger for framtidige funn. Etter innspill fra Gassco skisseres også mulige transportløsninger fra de aktuelle havområdene.

Det er Norsk Petroleumsforening som arrangerer Petro 2011.

Oppdatert: 01.09.2011