Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mest fra havbunnsbrønner

08.06.2011 På norsk kontinentalsokkel produseres det nå mer olje og gass fra brønner på undervannsinstallasjoner enn fra plattformbrønner.

Oljedirektoratet har sortert produksjonen fra feltene i 2010 og funnet at havbunnsbrønnene dominerer.

I fjor ble det produsert nær 131,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3 o.e.) oljeekvivalenter fra havbunnsbrønner og vel 125,4 millioner Sm3 o.e. fra plattformbrønner.

Det er i økt produksjon av gass som har gjort at produksjonen fra havbunnsbrønner overstiger produksjonen fra de faste plattformene. Store gassprodusenter som feltene Troll i Nordsjøen og Ormen Lange og Åsgard i Norskehavet bidrar mye med sine mange undervannsinstallasjoner.

De siste 10 årene har trenden med flere havbunnsbrønner vært stigende. Stadig bedre teknologiløsninger har gjort at det mulig å bygge ut mange små forekomster med undervannsinstallasjoner i tilfeller der løsning med en fast plattform ikke har vært regningssvarende.

 

Total produksjon

 

Oppdatert: 08.06.2011