Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet i nytt bygg

22.02.2011 I dag, 22. februar, åpnet Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland Oljedirektoratets nybygg i Stavanger.

Da han gratulerte med nybygget, understreket han hvor viktig det er at Oljedirektoratet og dets medarbeidere har hensiktsmessige arbeidsforhold, slik at de kan gjøre en best mulig jobb som ressursforvaltere på norsk sokkel.

Entra eiendom er byggherre og Erik Thesen er arkitekt for nybygget.

Entra eiendom er byggherre og Erik Thesen er arkitekt for nybygget.


”Vi har ønsket oss et bygg som medarbeiderne skal trives i og som skal virke inspirerende og samlende på organisasjonen, og det har vi fått,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Om lag 4.500 av totalt 16.000 kvadratmeter brukes til å oppbevare Oljedirektoratets unike samling av kjerneprøver fra norsk kontinentalsokkel. Med nytt bygg kan steinlageret ta imot nye kjerneprøver i mange tiår framover.

Statens eiendomsselskap Entra er byggherre og eier av det nye bygget, som er en del av et større byggkompleks på Ullandhaug. En del av det opprinnelige OD-bygget fra 1985 er renovert, og binder det nye bygget sammen med det gamle.

Entra har hatt ansvar for byggeprosessen i tett samspill med Oljedirektoratet. Inger Lise Strømme, direktør for interne tjenester i OD, har ivaretatt direktoratets interesser i byggprosessen.

”Når vi har inngått en leieavtale på 20 år, er det viktig at vi får et bygg som tilfredsstiller både de behovene vi har i dag og de vi kan se for oss i framtiden. Bygget er tidsriktig, men samtidig tidløst og fleksibelt, ” sier hun.

Strømme legger til at bygget er miljøvennlig og enkelt å drifte, og at det er mulig å utvide med nye kontorer hvis nødvendig. Hele byggeprosjektet får energimerke B, som er den nest beste karakteren i det nye energimerkesystemet. Det innebærer strenge krav til energiforbruk og -kilder. Blant annet har nybygget varmegjenvinning som utnytter spillvarme fra datarom i nærområdet.

Administrerende direktør i Entra Eiendom, Kyrre Olaf Johansen, er godt fornøyd med nybygget: ”Professor Olav Hanssensvei 10 er et viktig miljøbygg for Entra. Det er med å sette standard for våre andre utviklingsprosjekter,” sier han.

For Oljedirektoratet er det viktig at bygget skal fortelle noe om ODs identitet. Derfor er geologien, med fargene fra den geologiske tidsskala, brukt som bakgrunn for interiør og utsmykning. Dessuten har bygget en utsmykning som viser jordens geologiske historie fra starten for 4,6 milliarder år siden. Feltnavn fra norsk kontinentalsokkel brukes på møterom og andre områder. Dette er en tradisjon som er videreført fra det opprinnelige OD-bygget.

 

Byggets utsmykning viser blant annet jordens geologiske historie i en 70 meter lang veggplakat.

Byggets utsmykning viser blant annet jordens geologiske historie i en 70 meter lang veggplakat.


I resepsjonen er det satt opp et seismometer som registrerer jordskjelvaktivitet over hele kloden. I samme område er det utstilt en fossil fiskeøgle fra trias for cirka 230 millioner år siden. Den ble funnet av OD-geologer på feltarbeid på Svalbard i 2007. Oljedirektoratet har samarbeidet med Universitetet i Oslo om transport og preparering.

Også Petroleumstilsynet, som ble skilt ut fra Oljedirektoratet som egen etat i 2004, skal inn i nye, påbygde lokaler på Ullandhaug.

Arbeidet med å renovere de gamle lokalene til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er nå i full gang, så deler av området vil fortsatt være en byggeplass en stund framover. Det planlegges ferdigstilt 31. desember 2012. Totalt blir bygningsmassen på 37.000 kvadratmeter. Det er dermed et av de største byggeprosjektene til Entra.


Les mer om nybygget:

Oppdatert: 16.03.2011