Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oppdatert havhest

22.02.2011 Oljedirektoratet er stolte av logoen, en havhest under kongelig bøylekrone. Oljedirektoratets styre fastsatte den 6. august 1975 hvordan Oljedirektoratets logo skulle se ut. Deretter ble den godkjent av Industridepartementet 27. november 1975.

 

 

I forbindelse med at Oljedirektoratet i januar 2011 flyttet inn i nytt bygg, framstår også havhesten og kronen i ny utgave. Tilpasningene er små, og den opprinnelige logoen er godt i varetatt.

Bakgrunnen for endringen er at logoen hadde svært mange detaljer, og at en mindre modernisering ville gjøre den bedre tilpasset til dagens bruk, blant annet på nettet.

ODs logo er utarbeidet av førstearkivar Halvard Trætteberg, som var en av Norges fremste heraldikere. Han ga denne begrunnelsen for valg av motiv:

”Emblemet må inneholde kongekronen som tegn på statsmyndighet og under den en figur som tegn for direktoratets fag- og virkeområde. Figuren må ha en slik verdighetskarakter at den tåler å stå under en kongekrone, og være av en slik art at den kan tegnes som et rytmisk ornament som slutter seg til kongekronens rytmikk. Den må også kunne tegnes slik at den er tydelig i alle størrelser (og materialer). Til disse krav er havhesten egnet.

Havhesten, hippokentauren, er Neptuns hest. Neptun er havets herre. Han hadde skapt hesterasen på landjorden (i konkurranse med Athene som skapte oljetreet), og han skapte havhesten med forpart som hest med svømmeføtter (eller hover) og bakpart som en fiskeaktig sjøorm med fiskestjert. Med veldige havhester som forspann pløyer Neptun havet. Han er i makt nær jevnbyrdig med himmelguden Zeus – Jupiter: Neptun bor i sitt palass på havets bunn: men hans makt gjelder ikke bare havet og havbunnen med dens skatter, han hersker også over flodene og det som er under jordoverflaten. Han er jordskjelvets gud og er herre over hulninger og rom i jordens dyp.

Når jeg har valgt Neptunhesten som utrykk for Oljedirektoratet, er det ment som en bevisst parallell til den firbente energi- og lyshest som er Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesens emblem av 1956. Jeg tok den gang hestemodellen fra mine tegninger fra 1942 til fasaden på Oslo Rådhus hvor to hester danner utstrålingen fra solen og uttrykk for nyskapt energi. Denne ide videreføres nå i den ”oljehest” som jeg foreslår for Oljedirektoratet, et uttrykk for energi fra Neptuns rike og et uttrykk for herskermakt siden den skal representere direktoratet.”

 

Hallvard Trætteberg

Hallvard Trætteberg er kjent som skaperen av moderne offentlig heraldikk i Norge. Han utformet dagens utgave av riksvåpenet og tegnet tallrike kommunevåpen og merker for statlige organer. Hans oppfatning om korrekt heraldikk har vært normsettende langt utover hans egen produksjon. Trætteberg var i en årrekke Norges fremste fagmann i heraldikk. I 1924 ble han ansatt i Riksarkivet, og fra 1940 var han førstearkivar og sakkyndig i heraldikk for konge, regjering, departementer, kirken, Den Kongelige Mynt, forsvaret, fylkeskommuner og kommuner. Etter at han sluttet i Riksarkivet, fortsatte han å ta oppdrag som tegner. Han er opphavsmann til neste 50 våpen for norske kommuner og fylkeskommuner.

 

Oppdatert: 22.02.2011