Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Overvåker bevegelsene i jordskorpa

22.02.2011 Et nytt seismometer har fått en framtredende plassering i Oljedirektoratets nye bygg.

 

Seismometeret er plassert i resepsjonen.

Seismometeret i resepsjonen er del av et internasjonalt nettverk av instrumenter.

 

Apparatet måler seismiske aktiviteter på hele jordkloden, og oversender data kontinuerlig til Jordskjelvstasjonen i Bergen.

”Seismometeret gjenspeiler det geologiske temaet i nybygget, og skal bidra til forståelsen av hvordan kreftene i jordskorpa i områdene på og utenfor det norske fastlandet fungerer,” sier seniorgeolog Christian Magnus i Oljedirektoratet.

En eldre utgave var plassert i kjelleren i det gamle bygget. Siden deler av huset skal rives, måtte seismometeret få et nytt sted å stå. På grunn av det gjennomgående geologiske temaet i nybygget, ble det derfor besluttet å gi det en mer synlig plassering i resepsjonen.

To skjermer er montert på veggen bak, slik at ansatte og besøkende kan følge med på bevegelsene i jordskorpa. I tillegg er det montert en GPS-sender på taket av bygget. Den bidrar til at jordskjelvenes episenter blir korrekt lokalisert.

Seismometeret inngår i et globalt nettverk av måleinstrumenter. Det er dermed en brikke i et overvåkingssystem som blant annet er viktig for sikkerheten til mennesker og installasjoner på norsk sokkel.

Oljedirektoratet har bidratt økonomisk til det nye apparatet, som ifølge Magnus er av høy kvalitet, og montert slik at det har bedre kontakt med undergrunnen enn det gamle.

 

Oppdatert: 22.02.2011