Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Optimisme etter storfunn

18.08.2011 Til sammen kan 16/2-8 ”Aldous” og 16/2-6 ”Avaldsnes være det største oljefunnet som er gjort på norsk sokkel siden 1980-tallet og det største som er gjort til havs i verden i år.

”Vi vet at det fortsatt er mye uoppdaget olje og gass i Nordsjøen, men størrelsen på dette funnet overgår våre forventninger,” sier assisterende oljedirektør Johannes Kjøde fornøyd.

8. august meldte Statoil at de har påvist en oljekolonne på minst 65 meter i brønn 16/2-8 (”Aldous Major South”) på Utsirahøyden i Nordsjøen. Funnet er gjort i et reservoar av meget god kvalitet.

Det er bekreftet samme olje/vann-kontakt som i oljefunnet 16/2-6 (”Avaldsnes”) noe som indikerer kommunikasjon mellom de to oljefunnene. Dersom videre analyser og avgrensningsbrønner bekrefter feltets utstrekning og sammenhengen mellom funnene, kan de totale ressursene utgjøre mellom 500 og 1200 millioner fat (80-190 millioner Sm3 ) utvinnbar olje.

Dersom det mest positive anslaget går inn, er dette blant de ti største funnene som er gjort på norsk sokkel noensinne. Funnet bekrefter noe Oljedirektoratet og selskapene har vært klar over lenge, nemlig at det er dannet olje i området rundt Utsirahøyden, sier Kjøde:

Johannes Kjøde”Utsirahøyden er et rikt område. Oljeselskapene har boret der siden 1960-tallet, men i grunnere lag. Ny teknologi, nye seismiske data og nye tolkninger av gamle data har ført til flere interessante funn de siste årenei tillegg til de to nevnte – for eksempel 16/1-8 ”Luno”, 16/1-9 ”Draupne” og 16/2-3 ”Ragnarrock”.

Han legger til at utforskningen av Utsirahøyden på langt nær er ferdig. Blant annet skal det bores en brønn på Aldous Major North-prospektet. Dersom denne påviser olje, kan det medføre et enda høyere ressursanslag.

”Statoil og Lundin (operatører for henholdsvis 16/2-8 ”Aldous Major South” og 16/2-6 ”Avaldsnes”) trenger tid til å analysere sine data, og det må bores flere avgrensningsbrønner før vi kan si mer om hvor mye olje det er snakk om,” sier Kjøde, og legger til at det er for tidlig å si noe om hvordan funnet kan bygges ut.

”Men det er klart at funnet blir et positivt bidrag til Oljedirektoratets langsiktige prognoser for Nordsjøen, og det vil bidra til et fortsatt høyt investeringsnivå på norsk sokkel. Dette er gode nyheter både for selskapene og for industrien som lever av oljebransjen.”

Kjøde sier videre at det er en myte at oljealderen er på hell:

”Oljedirektoratets prognoser for petroleumsproduksjonen strekker seg forbi 2050 og vi står foran mange år med et høyt aktivitetsnivå. Dette er fortsatt en næring for framtiden. Det er derfor viktig at ungdom utfordres til å ta utdanninger som kvalifiserer for olje- og gassindustrien – den mest verdiskapende og spennende virksomheten vi har.”

Brønn 16/2-8 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader. Den vil nå starte boringen av brønn 16/2-9 i utvinningstillatelse 265 (”Aldous Major North”) for å avklare ressurser i området.

I tillegg planlegger rettighetshaverne en videre avgrensing i utvinningstillatelsen neste år for bedre å avklare funnets størrelse for en framtidig utbyggingsløsning.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 18.08.2011