Samarbeider videre om krittfelt

17.10.2011 Oljedirektoratet, danske Energistyrelsen og ti oljeselskap skal samarbeide om forskning og utvikling og dele erfaringer for å øke utvinningen fra krittfelt på norsk og dansk sokkel.

Oljedirektoratet og Energistyrelsen er initiativtakere til programmet Joint Chalk Research fase 7. Siden 1982 er det blitt gjennomfør seks faser av programmet.

Oljeselskapene som deltar i fase 7 er BP, ConocoPhillips, Nordsøfonden, Dong, Eni, Hess, Mærsk, Statoil, Shell og Total. Disse bidrar med inntil 2 millioner danske kroner i året hver fra 2012, i første omgang i tre år. Siden målet er å fortsette samarbeidet, er det ikke satt noen tidsbegrensning.

Norsøfonden (Danish North Sea Fund) skal ivareta de administrative oppgavene som i tidligere faser har vært ivaretatt av Amoco og ConocoPhillips.

”Vi vil sette i gang en rekke forskningsprosjekter. For hvert prosjekt vil ett av selskapene være ansvarlig for gjennomføring og for å inngå kontrakter med miljøene som skal utføre forskningen,” sier sjefingeniør Leif Hinderaker i Oljedirektoratet.

”Det er fortsatt mye å hente fra krittfeltene både på norsk og dansk sokkel.  Utvinningen fra disse feltene må sees i et langt tidsperpektiv. I OD har vi gode erfaringer med og ser svært positivt på faglig samarbeid på tvers av landegrensene.” 

OD, Energistyrelsen, Nordsøfonden og de andre selskapene har jobbet i rundt et år for å få dette samarbeidet videreført. Hinderaker representerte OD på det første styringskomitemøtet, som ble avviklet i København 12. oktober.

 

Blant annet skal det forskes på

  • hvordan en oppnår en mest mulig effektiv bruk av vanninjeksjon i krittfelt
  • svekkelse og kompaksjon av krittbergarten ved injeksjon av vann og/eller CO2
  • modellering av hva som skjer i reservoaret ved CO2-injeksjon for økt utvinning
  • produksjon fra marginale krittreservoarer
  • etablering av er digitalt bibliotek der rapportene fra alle de tidligere Joint Chalk Research-fasene vil bli lagret

Oljedirektoratet er ansvarlig for det sistnevnte prosjektet.

De første bevilgningene til prosjektet ble gitt på styringskomiteens møte 12. oktober, slik at forskningen kan komme fort i gang.

 

 

Oppdatert: 02.11.2011