Samarbeider videre om krittfelt

17.10.2011 Oljedirektoratet, danske Energistyrelsen og ti oljeselskap skal samarbeide om forskning og utvikling og dele erfaringer for å øke utvinningen fra krittfelt på norsk og dansk sokkel.

Oljedirektoratet og Energistyrelsen er initiativtakere til programmet Joint Chalk Research fase 7. Siden 1982 er det blitt gjennomfør seks faser av programmet.

Oljeselskapene som deltar i fase 7 er BP, ConocoPhillips, Nordsøfonden, Dong, Eni, Hess, Mærsk, Statoil, Shell og Total. Disse bidrar med inntil 2 millioner danske kroner i året hver fra 2012, i første omgang i tre år. Siden målet er å fortsette samarbeidet, er det ikke satt noen tidsbegrensning.

Norsøfonden (Danish North Sea Fund) skal ivareta de administrative oppgavene som i tidligere faser har vært ivaretatt av Amoco og ConocoPhillips.

”Vi vil sette i gang en rekke forskningsprosjekter. For hvert prosjekt vil ett av selskapene være ansvarlig for gjennomføring og for å inngå kontrakter med miljøene som skal utføre forskningen,” sier sjefingeniør Leif Hinderaker i Oljedirektoratet.

”Det er fortsatt mye å hente fra krittfeltene både på norsk og dansk sokkel.  Utvinningen fra disse feltene må sees i et langt tidsperpektiv. I OD har vi gode erfaringer med og ser svært positivt på faglig samarbeid på tvers av landegrensene.” 

OD, Energistyrelsen, Nordsøfonden og de andre selskapene har jobbet i rundt et år for å få dette samarbeidet videreført. Hinderaker representerte OD på det første styringskomitemøtet, som ble avviklet i København 12. oktober.

 

Blant annet skal det forskes på

  • hvordan en oppnår en mest mulig effektiv bruk av vanninjeksjon i krittfelt
  • svekkelse og kompaksjon av krittbergarten ved injeksjon av vann og/eller CO2
  • modellering av hva som skjer i reservoaret ved CO2-injeksjon for økt utvinning
  • produksjon fra marginale krittreservoarer
  • etablering av er digitalt bibliotek der rapportene fra alle de tidligere Joint Chalk Research-fasene vil bli lagret

Oljedirektoratet er ansvarlig for det sistnevnte prosjektet.

De første bevilgningene til prosjektet ble gitt på styringskomiteens møte 12. oktober, slik at forskningen kan komme fort i gang.

 

 

Oppdatert: 02.11.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.