Seismikk i østlig del av Barentshavet Sør fra 7. juli

09.06.2011 Det er nå klart at det vil bli seismikkinnsamling i østlig del av Barentshavet sør fra 7. juli.

De nødvendige formaliteter rundt avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland er nå på plass. Deretter må det gå 30 dager før aktivitet kan settes i gang.

Det er Oljedirektoratet som skal stå for seismikkinnsamlingen på vegne av norske myndigheter, og det er PGS-fartøyet  Harrier Explorer som skal utføre innsamlingen.

Harrier Explorer er nå på vei til Jan Mayen for å starte seismikkinnsamling der. Fartøyet skal samle seismikk i dette området fra 10 juni i 3 – 4 uker  før det setter kursen mot østlig del av Barentshavet Sør. Transportetappen fra Jan Mayen til østlig del av Barentshavet Sør vil trolig ta 4-5 dager. 

Det er inngått avtale med PGS om leie av fartøyet i tre måneder med muligheter for ca en måneds forlengelse. Det innbærer at innsamlingen i østlig del av Barentshavet Sør vil foregå i to - tre måneder.

Datainnsamlingen skal skje med PGS' Geostreamer-teknologi. Dette er en ny teknologi for 2D-seismisk innsamling som blant annet kjennetegnes ved at lyttekabelen, som i dette tilfellet er åtte kilometer lang, taues noe dypere i vannet enn ved konvensjonell seismikk. Dermed tåler den større bølgehøyde og innsamlingen blir mindre væravhengig og følgelig mer effektiv.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 22.06.2011