Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sikkerhet i et ressursperspektiv

08.06.2011 Sikkerhet er en forutsetning for god ressursforvaltning. Det sa oljedirektør Bente Nyland på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 8. juni.

I sin presentasjon snakket oljedirektøren blant annet om sikkerhetskrav i et ressursperspektiv og om utfordringene på norsk sokkel – særlig i nordområdene.

Sikkerhetsforum er en sentral arena for trepartssamarbeid om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen. Forumet ledes av Petroleumstilsynet.

Oppdatert: 08.06.2011