Sokkelåret 2010 - Pressemeldinger

13.01.2011 Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, og investeringene kommer til å øke i de nærmeste årene. Til tross for dette ser det ut til at mer enn 50 prosent av oljen blir liggende igjen i feltene. Det bekymrer Oljedirektoratet som nå etterlyser kraftigere tiltak fra selskapene for å sikre verdiene.

”Det er en utfordring at selskapene på norsk sokkel ikke utnytter feltene våre maksimalt. Selv om utvinningsgraden er i verdenstoppen, er vi ikke fornøyd. Dersom vi klarer å utvinne én prosent mer, gir det en inntekt på et tresifret milliardbeløp for Norge,” forteller oljedirektør Bente Nyland.

Oljedirektoratet påpeker at selskapene har kort tid på seg til å iverksette tiltak som kan begrense fallet i norsk oljeproduksjon. For det første må selskapene bore sine egne planlagte produksjonsbrønner. Selskapene må også beslutte å bygge ut reserver, samt at ressurser som ligger i funn, må modnes slik at de kan settes i produksjon. I 2015 må en betydelig del av oljeproduksjonen komme fra ressurser i felt og funn.

Den samlede petroleumsproduksjonen i 2010 gikk ned fire prosent fra året før, til 230 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Trenden er at oljeproduksjonen synker mens gassandelen øker. Gassandelen av det totale petroleumssalget ventes å øke fra 46 prosent i 2010 til 51 prosent i 2015. Petroleumsproduksjon >>

Produksjonen faller trass i stor aktivitet. Dagens produksjon av olje og gass erstattes i for liten grad av nye reserver. Volumet på de uoppdagede ressursene er redusert fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Nedskrivingen kan i hovedsak tilskrives tre forhold: Det er funnet 400 Sm3 o.e. millioner siden forrige oppdatering i 2006. Skuffende boreresultater i dypvannsområdene i Norskehavet forklarer noe, og resultatet av kartleggingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bidrar også til nedskrivingen. Uoppdagede ressurser >>

”I lys av dette ser vi med spenning fram til å kartlegge en ny del av kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet er tildelt 180 millioner kroner for å kartlegge norsk sokkel nord for 68. breddegrad. Det inkluderer det nye området mellom Norge og Russland. Vi venter bare på Stortingets og Dumaens ratifisering av delelinjeavtalen,” sier Nyland.

Oljedirektøren gleder seg over at det ble gjort 16 funn på norsk kontinentalsokkel i fjor – 10 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Det ble avsluttet 41 letebrønner i 2010, hvorav 32 var rene undersøkelsesbrønner. Leteaktiviteten >>

Samtidig godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Utbygginger >>

Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene i 2011 forventes å ligge rundt 150 milliarder kroner, noe som er litt over toppåret 2009. Investeringer >>

 

 

Oppdatert: 16.03.2011

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.