Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2010 - Investeringer

13.01.2011 Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene for 2011 forventes å ligge litt over nivået i toppåret 2009 – rundt 150 milliarder kroner.

I 2010 ble det investert i overkant av 130 milliarder kroner i petroleumssektoren, hvorav vel 30 milliarder var knyttet til letevirksomhet. Nedgangen fra 2009 til 2010 på rundt 10 milliarder kroner skyldes hovedsakelig at beslutninger om forventede investeringer i innretninger – både undervannsanlegg og plattformer – ble utsatt. Noe av dette kan tilskrives finanskrisen som inntraff høsten 2008. For investeringer i brønner og modifikasjonsarbeid har det derimot ikke vært noen nedgang.

Investeringene er ventet å øke med rundt 15 milliarder kroner fra 2010 til 2011, til cirka 150 milliarder kroner. Økte innretningsinvesteringer er hovedforklaringen. En stor del av disse investeringene er knyttet til utbygging av nordsjøfeltene Gudrun og Valemon og til Goliat i Barentshavet, samt større utbygginger på de eksisterende feltene Eldfisk og Åsgard, henholdsvis i Nordsjøen og i Norskehavet.

For de nærmeste årene etter 2011 forventes investeringene å øke ytterligere, med en ny topp i 2013. Årets anslag for denne perioden ligger en del over fjorårets. Dette skyldes en rekke nye prosjekter, både utbygging av nye funn og nye prosjekter på felt, som er fremmet av operatørene i løpet av 2010.

Leteaktiviteten ventes også å ligge høyt de nærmeste årene og gi høye investeringer.

Med denne aktivitetsutviklingen ser Oljedirektoratet at kapasitetsbegrensninger igjen kan bli en problemstilling. Særlig blir tilgang på mer riggkapasitet viktig for å realisere det antatte aktivitetsnivået. Dagens planer omfatter mange brønner, både letebrønner og produksjonsbrønner på felt.

 

Oppdatert: 13.01.2011