Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Berømmer godt arbeid på Oseberg

29.08.2012 «Alle beslutningstakere på produserende felt burde ha erfaring fra utvinning.» Det sa oljedirektør Bente Nyland på frokosten som Oljedirektoratet arrangerte på ONS dagen etter overrekkelsen av IOR-prisen til Statoils undergrunnsmiljø på Osebergfeltet.

Feirer IOR-prisen 2012

Feirer IOR-prisen 2012.
Fra venstre: Oljedirektoratet jurymedlemmer Leif Hinderaker og Sølvi Amundrud, Statoils leder for petroleumsteknologi i Oseberg, Carl-Frederik Eek-Jensen og produksjonsdirektør for Osebergfeltet Karl Henrik Dalland. (Foto: Monica Larsen)


Nyland berømmet det grundige fagarbeidet på Oseberg. Gassinjeksjon alene har gitt mer enn 60 millioner standard kubikkmeter, eller rundt 400 millioner fat, ekstra olje fra feltet. Alle tiltakene for å forlenge og øke produksjonen har gitt en utvinningsgrad på 64 prosent. Tallet er ventet å stige ytterligere i årene framover.

«Denne anerkjennelsen går rett til hjertet på alle reservoaringeniørene og geologene våre,» sa Carl-Frederik Eek-Jensen, leder for petroleumsteknologi på Oseberg.

«Vi kan takke en entusiastisk og kompetent organisasjon og et konstruktivt partnerskap i lisensen for de gode resultatene vi har oppnådd,» sa han, og trakk også fram den tydelige rollen som Oljedirektoratet har spilt i feltets historie.

Selv om gassinjeksjon ikke lå inne i de opprinnelige utbyggingsplanene, tok Oseberg denne metoden i bruk allerede fra oppstarten i 1988. I årene 1991 til 2002 importerte feltet totalt 21,7 billioner (giga) standard kubikkmeter gass fra Troll Øst til dette formålet.

Osebergfeltet har vært tidlig ute med å ta i bruk nye metoder som boring av horisontale brønner og flergrensbrønner, og har knyttet opp flere mindre funn i nærheten av hovedreservoaret.

Undergrunnsmiljøet på Oseberg består av 70 mennesker fordelt på fem ulike avdelinger, opplyser Eek-Jensen. Feltet omfatter i dag fire faste innretninger og et stort antall bunnrammer. Boreutstyret blir stadig oppgradert, nye brønner bores, og reservoarene overvåkes ved hjelp av 4D-seismikk.

«I de fem årene fra 2007 til 2011 har vi greid å modne fram like store volumer fra hovedreservoaret som vi har produsert. Det er godt gjort på et 20 år gammelt felt,» sier han.

Med alle planlagte tiltak håper han at feltet kan øke utvinningsgraden til 70 prosent innen 2035.

I år er første gang IOR-prisen ble delt ut på ONS. Den kommer heretter til å bli delt ut annet hvert år, når oljemessa arrangeres i Stavanger.

 

Oppdatert: 21.09.2016