Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

CO2 og IOR på tapetet på ONS

30.08.2012 Eva Halland holder foredrag om lagring av CO2 på seminaret ”Bringing it down to earth” på ONS i dag. Hun presenterer også en OD- studie om bruk av CO2 til økt oljeutvinning og ODs CO2-atlas.

CCS-seminaret (CCS=Carbon capture and storage) foregår I området Centre Court i hall M fra klokka 9.50 til 13.00. Tema i foredraget er Oljedirektoratets atlas for CO2-lagring i den norske delen av Nordsjøen, som ble gitt ut i desember 2011.

Atlaset gir en oversikt over områder der det er mulig å langtidslagre CO2 trygt i undergrunnen. Det anslår også hvor stor lagringskapasitet det er for CO2 i denne delen av Nordsjøen.

Eva Halland, som ledet arbeidet med å lage atlaset, forteller at interessen for atlaset har vært stor, særlig blant oljeselskaper og myndigheter og i akademia.

”Vi får mange spørsmål både om CO2-lagring og om metodikk. Atlaset er blitt presentert på flere internasjonale konferanser, blant annet på en stor geologikongress i Australia i sommer.”

I sitt foredrag viser hun også tile en screening studie av hvor mye ekstra olje det vil være mulig å hente fra felt i Nordsjøen ved hjelp av CO2-injeksjon.

Det er laget flere CO2-lagringsatlas rundt om i verden, blant annet i Sør-Afrika, Australia og USA. Men ODs skiller seg ut – det tar for seg CO2-lagring til havs, og det er vesentlig mer detaljert enn de andre.

”Vi hadde et unikt utgangspunkt for å lage atlaset, og det på kort tid, siden vi har tilgang på alle petroleumsdata fra norsk sokkel,” sier Halland.

OD er i gang med å utarbeide CO2-lagringsatlas for Norskehavet og for Barentshavet.

Atlaset kan lastes ned fra ODs nettsted (pdf) gratis, eller du kan bestille en innbundet utgave. Atlaset koster 1000 kroner (inkludert frakt).

 

Oppdatert: 30.08.2012