Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Et overraskelsens år

16.01.2012 Året som gikk var et overraskelsens år for oljebransjen, og kan best karakteriseres som et ”annus hurrabilis”. Det fastslo oljedirektør Bente Nyland på dagens pressekonferanse.

Oljedirektør Bente Nyland
Foto: Monica Larsen

”Det er veldig hyggelig å stå her og snakke om 2011,” sa oljedirektøren.

Hun gjennomgikk de store funnene som ble gjort i Nordsjøen og Barentshavet, og som ifølge henne har ført til en ny optimisme i bransjen. Funnet ”Aldous/Avaldsnes” viser at det er mulig å gjøre store funn i modne områder, og de to funnene Skrugard og Havis har doblet ressursanslaget for denne delen av Barentshavet.

Nyland fortalte at hun som fersk geolog begynte med å kartlegge Barentshavet i 1982.

”Disse funnene viser at her må man være sterk i troen. Og forhåpentligvis har vi nå knekt en kode i dette området,” sa hun.

I fjor ble det investert i underkant av 150 milliarder kroner i petroleumsnæringen, og nivået har økt med 15 prosent fra året før. Dette skyldes ifølge Nyland en reell aktivitetsøkning, og ikke bare prisstigning som ved forrige investeringsøkning i 2009.

”Vi har veldig god lønnsomhet i øyeblikket, og vi klarer å bygge ut funn som har ligget brakk i mange år,” fortsatte Nyland.

Hun formante bransjen om ikke å glemme å hente ut oljen fra de produserende feltene i begeistringen over nye funn.

”En utvinningstillatelse forplikter, og alt som er lønnsomt skal opp,” sa oljedirektøren.

”Hvis vi skal få ut mer fra dagens felt, må vi bore flere brønner.”

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet karakteriserte 2011 som ”et særdeles godt år”, og viste til at det var gjort svært viktige funn som vil få stor betydning for oljevirksomheten framover.

Samtidig advarte han mot kostnadsutviklingen i bransjen.

”Høyt kostnadsnivå har en direkte effekt på verdiskapingen, og utgjør en fare for at ressursene ikke blir utvunnet,” sa Henriksen.

”Dette er først og fremst næringens ansvar, og den gjør klokt i å ta dette på alvor.”

 

Oppdatert: 21.02.2012