Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Går sammen om å teste ut teknologi

21.08.2012 En ny samarbeidsavtale skal gjøre det enklere å prøve ut nye metoder for å få ut mer olje fra feltene på norsk sokkel.

Avtalen – som har fått navnet Force Agreement for Pilot Consortium Projects – regulerer blant annet fordeling av kostnader og utveksling av data. Den skal kunne brukes av alle selskaper som har utvinningstillatelser på norsk sokkel, selv om de ikke er rettighetshavere i de aktuelle feltene.

Den gjennomsnittlige utvinningsgraden fra felt på norsk sokkel er i dag 46 prosent. Det vil si at mer enn halvparten av oljen bli liggende igjen når produksjonen avsluttes. Metoder som kan bidra til å få ut mer olje kan derfor gi betydelige inntekter til staten og selskapene.

Noe av den gjenværende oljen kan dreneres ut ved hjelp av vann- eller gassinjeksjon, mens om lag halvparten sitter fast i porene i reservoaret. Denne typen immobil olje kan ikke løsnes ved hjelp av sjøvann, men krever bruk av kjemikalier eller karbondioksid (CO2) for å kunne produseres. I årenes løp har det blitt utført mange laboratorietester av ulike metoder som kan bidra til dette, men det har vist seg vanskelig å få prøvd ut disse metodene i praksis.

”Vi i Oljedirektoratet ser at det gjøres en del for å øke utvinningen på feltene, men langt fra nok,” sier Eva Halland i OD. Hun er prosjektleder i Force, som er et samarbeidsforum for oljeselskaper og norske myndigheter om utvikling og testing av ny teknologi på norsk sokkel. Formålet er å bidra til erfaringsoverføring og økt utvinning av olje og gass på tvers av utvinningstillatelsene.

En arbeidsgruppe i Force, bestående av representanter fra Shell, Statoil, ConocoPhillips, Petoro, Exxon Mobil, Total og Oljeindustriens landsforening (OLF), har sett på juridiske og økonomiske spørsmål knyttet til samarbeid om å prøve ut metoder for økt utvinning. Arbeidsgruppen leverte deretter en skisse til OLF, som utarbeidet en avtaletekst. Den ble sendt på høring til alle selskapene i fjor høst, og vedtatt rett før jul.

Ifølge Halland kan kostnadene for uttesting på et enkelt felt i mange tilfeller være store. Det nye avtaleverket skal forhåpentligvis gjøre det økonomiske hinderet mindre, samtidig som selskapene ser nytten i å dele informasjon om teknologiske nyvinninger.

”Det koster penger å teste ut teknologi. I stedet for at alle skal kjøre sine piloter, kan de nå gjøre det i fellesskap,” sier Halland.

”Vi håper denne avtalen kan være et viktig gjennombrudd for å få flere av laboratorieresultatene testet ut på felt.”

Hun forventer nå at selskapene tar den nye avtalen i bruk: At de definerer metoder, og identifiserer felt som kan egne seg som potensielle piloter. Forhåpentligvis kan det komme opp konkrete prosjekter i løpet av våren.

Les mer om Force:

 

Oppdatert: 08.07.2015