Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

IOR-prisen deles ut på ONS

27.02.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2011 skal deles ut på åpningsdagen under ONS i august.

Tor Austad

 

< Professor Tor Austad fikk Oljedirektoratets IOR-pris for 2010 for sitt arbeid med å få ut mer olje for krittreservoar. Han delte prisen med forskningssenteret Corec. (Foto: Monica Larsen)


Det er oljedirektør Bente Nyland som har tatt initiativet til at utdelingen flyttes til ONS.

”Oljedirektoratet og ONS-ledelsen har diskutert muligheten for å gjøre utdelingen av IOR-prisen til en permanent del av ONS-programmet,” sier Nyland.

” I ONS er vi meget tilfredse med at Oljedirektoratet vil dele ut den prestisje tunge IOR-prisen på åpningsdagen. Det er nettopp en pris i vår ånd - nyskapende og ressursvennlig,” sier Kjell Ursin-Smith, administrerende direktør for ONS.

IOR-Prisen gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som har skapt merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende handlinger og planer knyttet til økt oljeutvinning.

Norge er et foregangsland i å utvikle og ta i bruk metoder for å øke oljeutvinningen fra produserende felt, kommenterer Nyland:

”Men når mer enn halvparten av oljen på norsk sokkel blir liggende igjen i undergrunnen med dagens utvinningsplaner, er det en utfordring både myndigheter og industri bør bruke mye energi på.”

Økt utvinning er en sentral faktor for å bidra til at norsk oljeproduksjon ikke faller for brått. Den nylig vedtatt petroleumsmeldingen peker også på betydningen av økt oljeutvinning, og Stortinget har vedtatt at det skal opprettes et eget senter der forskning på nye metoder for å øke oljeutvinning vil være hovedoppgaven.

Oljedirektoratet har delt ut IOR-prisen årlig siden 1998. Når prisutdelingen legges til ONS, betyr det at den fra nå av blir delt ut annen hvert år.

”Jeg håper det gir prisen enda større gjennomslagskraft,” sier oljedirektøren.

Prisutdelingen har foregått på ulike arenaer, både på egne arrangementer og på ulike konferanser, i hovedsak i regi av NPF. Oljedirektoratet har imidlertid lenge søkt en permanent arena for prisutdelingen med et publikum som er i posisjon til å ta beslutninger om tiltak for økt oljeutvinning.

”Slik kan vi vise at norske myndigheter legger vekt på  økt oljeutvinning som en viktig del av ressursforvaltningen og framheve innsats som har bidratt til dette,” påpeker Nyland.

 

Oppdatert: 21.06.2012