Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Inngår kontrakter om seismikkinnsamling

23.01.2012 Oljedirektoratet har inngått kontrakter med Petroleum Geo-Services (PGS) og Dolphin Geophysical om innsamling av seismikk.

Kontraktene har en samlet verdi på 170 millioner kroner.

Fartøyene M/V Nordic Explorer (PGS) og M/V Artemis Atlantic (Dolphin Geophysical) skal samle inn seismiske data ved Jan Mayen og i sørøstlig del av Barentshavet. I tillegg skal det samles inn seismikk i områdene Nordland IV og V.

 

M/V Artemis Atlantic

M/V Nordic Explorer M/V Artemis Atlantic

 

”Oljedirektoratet samler inn seismiske data på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Midlene til innsamlingen er bevilget over statsbudsjettet for 2012,” sier Lars Jensen, Oljedirektoratets prosjektleder for sommerens seismikktokt.

Resultatene fra innsamlingen blir en del av faktagrunnlaget når Stortinget skal ta stilling til om disse områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

Innsamlingen skal foregå fra tidligst begynnelsen av mai til slutten av august. Oljedirektoratet er i gang med å finne ut hvor de seismiske linjene skal samles inn for å kunne nytte de to fartøyene på en optimal måte.

Oppdatert: 21.02.2012