Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kongen hedrer ODs tidligere ressursdirektør

25.09.2012 H.M. Kongen har utnevnt Farouk Al-Kasim til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk oljevirksomhet.

Farouk Al-Kasim var direktør for ressursforvaltning i Oljedirektoratet fra 1972 til 1990.

”I dag er vi glade og stolte i Oljedirektoratet. Glade for at Farouk i mange år var en høyt respektert ressursdirektør hos oss og stolte over at han er tildelt St. Olavs Orden. Det er en utmerkelse som henger høyt, og vi gratulerer hjerteligst,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Al-Kasim ble født i Irak i 1934. Han studerte geologi i Storbritannia, og startet sin karriere som geolog i Irak.  Han begynte som rådgiver i det nyopprettede Oljekontoret i det norske Industridepartementet i 1968, og var sammen med sine kolleger på Oljekontoret sterkt delaktig i utformingen av norsk oljepolitikk, det som seinere er kalt den norske oljemodellen.

”Farouk Al-Kasim hadde erfaring fra internasjonal oljevirksomhet, og denne erfaringen ble til stor nytte da norske myndigheter skulle utforme opplegget for ressursforvaltningen på norsk sokkel,” sier Nyland.

”Han var en pådriver for at norske myndigheter skulle lære av etablerte oljenasjoner og dra nytte av gode og dårlige erfaringer. Da det viste seg at den norske måten å drive forvaltning ble svært vellykket, var han en ivrig pådriver for at norske myndigheter skulle dele erfaringer med andre land.”

Farouk al-Kasim var opptatt av at norske myndigheter skulle ha oversikt og kunnskap om ressursene på norsk sokkel. Han var en ivrig pådriver for at myndighetene selv skulle kartlegge ressursene, samt gjøre vurderinger for hvordan disse ressursene best kunne utnyttes til det beste for landet.

I hans tid som ressursdirektør ble det blant annet tatt initiativ til og laget perspektivanalyser for norsk kontinentalsokkel for å gi politiske myndigheter og industrien muligheter til å planlegge utviklingen på sokkelen.

Al-Kasim var opptatt av at det skulle produseres mest mulig fra feltene. Han var en av initiativtakerne til det omfattende og mangeårige forskningsprogrammet SPOR for økt utvinning. Økt utvinning fra felt i drift er fortsatt et viktig område for OD, og ODs innsats og innspill på dette området har bidratt sterkt til verdiskapingen på norsk sokkel.

”Farouk al-Kasim var en stor inspirator og motivator for medarbeiderne i OD. Han var en person som gikk i bresjen – både for egne og andres ideer – og han hadde stor gjennomslagskraft,” sier Nyland:

”Hans inngående kunnskap om petroleumsvirksomhet og gode formidlingsevne medførte at han ble en høyt skattet foredragsholder og oppnevnt som medlem i en rekke norske og utenlandske fagorganisasjoner.

De siste 22 årene har Farouk Al-Kasim arbeidet som selvstendig konsulent innenfor petroleumsbransjen.

Dekorasjonen blir overrakt ved et arrangement på Ledaal i Stavanger 1. oktober.

Oppdatert: 25.09.2012