Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kvoterer jobbsøkere med innvandrerbakgrunn

16.04.2012 Oljedirektoratet og 12 andre statlige virksomheter er med i en forsøksordning med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn.

Målgruppen for ordningen, som gjelder ut 2014, er innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania (utenom Australia og New Zealand).

”OD har forbausende få ansatte med innvandrerbakgrunn generelt, sett i forhold til næringen vi jobber med. Vi tar nå grep for å gjøre noe med dette,” kommenterer Gunnar Østebø, direktør for økonomi og kompetanse.

Han mener at et mangfoldig arbeidsmiljø er stimulerende – for OD, som for andre arbeidsplasser. Flere ansatte med utenlandsk bakgrunn vil speile mangfoldet i Norge, gi nye impulser og bidra til å utvikle OD som organisasjon.

”Innvandrere har ikke særskilte kvalifikasjoner fordi de er innvandrere. Alle er individuelle, og vi må vurdere hver enkelts kompetanse. Det er et faktum at OD har vært veldig homogent, og slik ønsker vi ikke å framstå.”

Moderat kvotering innebærer at når to søkere er tilnærmet likt kvalifisert, skal den som har innvandrerbakgrunn ansettes.

Mange innvandrere sliter med å få jobb, og den største bøygen for dem er å bli kalt inn til intervju, sier Østebø:

”Målet er at vi skal ha minst åtte ansatte med innvandrerbakgrunn innen utgangen av 2014. Første skritt er å få flere til å søke på stillingene våre og få flere inn til intervju. Dette håper vi skal resultere i ansettelser.”

Ansatte i statsforvaltningen må beherske norsk, skriftlig og muntlig. Det kan bli utfordrende.

”En del har dårlige norskkunnskaper. Og siden engelsk er arbeidsspråket i industrien, søker mange flinke innvandrere seg dit. Det betyr at statsforvaltningen, som har norsk som arbeidsspråk, går glipp av verdifull kompetanse.”

Personer som ansettes i OD skal være faglig og personlig kvalifisert, og den best kvalifiserte søkeren skal i utgangspunktet tilsettes. Søkere vurderes etter formell utdanning, relevant arbeidserfaring og personlig skikkethet.

Også i 2008 og 2009 var OD og elleve andre statlige virksomhetene med i en tilsvarende forsøksordning med kvotering av personer med innvandrerbakgrunn.

 

Oppdatert: 17.04.2012