Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mange søkarar i 22. konsesjonsrunde

05.12.2012 Då søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 4. desember, hadde 36 selskap levert søknader.

Oljedirektoratet har tatt i mot søknader både i Norskehavet og Barentshavet. Interessa er størst i Barentshavet.

- Det er inga stor overrasking at mange selskap søkjer om utvinningsløyver i Barentshavet, seier leitedirektør Sissel Eriksen.

- Etter at Statoil fann olje og gass på "Skrugard" (7220/8-1) i fjor, har interessa for å leite i Barentshavet auka kraftig. Trua på nye mulegheiter og forventninga til funn er blitt større. Det er allereie planlagd mange leitebrønnar i Barentshavet. Denne runden vil bidra til å oppretthalde aktivitetsnivået i den sørlege delen av Barentshavet og til at vi kan få avklart ressurspotensialet, legg ho til.

I denne runden er det lyst ut 86 blokker eller delar av blokker. 14 av desse er i Norskehavet og 72 er i Barentshavet.

Desse 36 selskapa har søkt om utvinningsløyve, enkeltvis eller i grupper:

Atlantic Petroleum AS, AS Norske Shell, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, BP Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON E&P Norge AS, Edison International SpA, Eni Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lukoil Oil Company, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Moeco Oil & Gas Norge AS, North Energy ASA, OMV Norge AS, PGNiG Norway AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RN Nordic Oil AS, RWE Dea Norge AS, Skagen44 AS, Spring Energy Norway AS, Statoil Petroleum AS, Suncor Energy Norge AS, Total E&P Norge AS, Tullow Oil, Valiant Petroleum og Wintershall Norge ASA.

Dette gir oss eit breidt aktørbilde, her er store, mellomstore og små selskap. Her er gasselskap og her er nye selskap.

- Det er spennande at nye selskap vil inn på norsk sokkel. Norske myndigheiter legg forholda til rette for at nye aktørar kan etablere seg her, for vi har tru på at dette kan bidra til auka verdiskaping, kommenterer Eriksen.

- No startar arbeidet med å vurdere søknadene. Oljedirektoratet er på jakt etter den beste strategien for utforsking av områda, og leiter derfor etter selskapa med den beste kunnskapen og dei beste søknadene, seier ho.

- Selskap som får utvinningsløyve må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståing. I tillegg blir det lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

- Ved gruppesøknad ser vi på samansetjinga av gruppa, tilrådd operatør og felles kompetanse.

Det er knytt fiskeri- og miljøvilkår til blokkene. Oljedirektoratet har sjølv kartlagt alle dei utlyste blokkene.

Olje- og energidepartementet tek sikte på å tildele nye utvinningsløyve i 22. konsesjonsrunde før sommaren 2013.

 

Foto: Monica Larsen

Det har vært stor pågang fra oljeselskap til OD de siste dagene for å levere søknader til 22. runde innen søknadsfristen som var 4. desember kl. 12.00. Alle søknadene blir lagt inn i ODs databaser av den gjengen som sitter her. Fra venstre: Inger Helene Madland, Tone Helene Mydland, Jorge Sannchez-Borgue, Oddny Svendsen, Maria Juul og Espen Simonstad
Foto: Monica Larsen


Foto: Monica Larsen

Når søknadene er registrert i databasene, blir de sendt videre til naborommet for registrering i ODs arkiv av: Fra venstre Anja M. Næss, Rolv Vidar Holgersen, Liv Judith Kvamstad, Margrete Varhaug, Birgitte Madland og Åshild Ubostad Plener.
Foto: Monica Larsen


Søknad i tidlegare rundar

17. konsesjonsrunde: 13 selskap
18. konsesjonsrunde: 18 selskap
19. konsesjonsrunde: 24 selskap
20. konsesjonsrunde: 46 selskap
21. konsesjonsrunde: 37 selskap


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00

Oppdatert: 05.12.2012